Mens afrikanske svinepest nærmer sig Tyskland, opprioriterer Schweiz indsatsen mod det forhadte virus.

Det er absolut højeste prioritet for Schweiz at forhindre introduktionen af afrikansk svinepest, skriver Schweizer Bauer.

Den officielle schweiziske myndighed for fødevaresikkerhed og veterinærforhold (FSVO) vurderer risikoen for at afrikansk svinepest kommer til Schweiz er høj.

Schweiziske svineproducenter har forsøgt at minimere risikoen for introduktion og spredning i nogen tid via blandt andet uddannelse af personale.

- Introduktion skal forhindres på alle måder, forklarer Adrian Schütz fra Suisseporcs. Sammen med den føderale regering og kantonerne forsøger de at øge opmærksomheden i offentligheden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Alle har brug for forståelse for de øgede sikkerhedsforanstaltninger på svinebedrifter, sagde Schütz. Ifølge hans oplysninger investerer svinebranchen i stigende grad i biosikkerhed for at være på forkant, hvis et udbrud kommer og skaden skal håndteres. Hvis afrikansk svinepest rammer Schweiz, forventer Adrian Schütz, at de berørte landbrug vil opleve et samlet tab på et til to års indtjening fra svineproduktionen, skriver Schweizer bauer.

Den schweizisk svineproduktion er kendetegnet ved forholdsvis små produktioner, statstøtte og stor fokus på velfærd. De schweiziske svineproducenter kan lige knap forsyne hjemmemarkedet med svinekød.

.

Læs om svin på schweizisk i Hyo