Den samlede svinebestand i Danmark var 12,7 millioner svin 1. januar 2020, hvilket er samme niveau som sidste år, hvor der var 12,6 millioner svin.

Gode svinepriser har indtil nu ikke medført kraftig stigning i svinebestanden, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Der er lige nu god økonomi i svineproduktionen pga. kraftig stigende priser på svin siden foråret 2019 overvejende pga. svinesygdommen afrikansk svinepest i blandt andet Kina. Det ses imidlertid endnu ikke på svinebestanden i Danmark. I forhold til tællingen 1. januar 2019 er der dog lidt flere drægtige søer og gylte samt en stigning i antal pattegrise pr. diegivende so. Det tyder på flere smågrise senere på året og muligvis også flere slagtesvin, såfremt de flere smågrise ikke bliver eksporteret til opfedning i udlandet, skriver Danmarks Statistik i Statistikbanken.

Den samlede svinebestand i Danmark var 12,7 millioner svin 1. januar 2020, hvilket er samme niveau som sidste år, hvor der var 12,6 millioner svin. Der var 1.028.000 søer, hvilket er 0,8 procent flere end sidste år. Heraf var 209.000 diegivende søer, som havde i snit 12,5 pattegrise, det vil sige 2.609.000 pattegrise i alt. Der var 5.862.000 smågrise og 2.997.000 slagtesvin.

Tælling i Tyskland

Seneste svinetælling i Tyskland viser to procent færre svin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tyskland er den største importør af dansk svinekød og levende svin, og bestanden af svin i Tyskland var i november 2019 på 26 millioner, hvilket er to procent færre i forhold til året før.

I EU er det Spanien, som har flest svin i december 2018 (31 millioner) efterfulgt af Tyskland (26 millioner), Frankrig (14 millioner), herefter Danmark (13 millioner) tæt fuldt af Nederlandene (12 millioner) og Polen (11 millioner ).

Færre slagtninger

Igen rekordstor eksport af smågrise, men færre slagtninger i 2019.

Danmark har gennem flere år haft en stor eksport af levende smågrise på ca. 32 kg primært til Tyskland og Polen, som modtager langt de fleste af grisene til opfedning. I 2019 var eksporten på 15,2 mio. svin, hvoraf 98 pct. var smågrise, mens der i 2018 blev eksporteret 14,7 mio. levende svin, hvoraf 98 pct. var smågrise. Den højere eksport af svin har medført, at der er et fald i antal slagtede svin, hvor der blev slagtet 16,7 mio. svin i Danmark i 2019 mod 18,0 millioner i 2018. Se statistikbanken.