Fermenteret raps har samme effekt på smågrise som medicinsk zink

Forskere fra Århus og Københavns universiteter har fundet at mælkesyre-fermenteret mel af rapsfrø er mindst lige så effektiv som zinkoxid til at forbedre tarmsundhed og -vækst og hos smågrise.

Studiet viser at fermenteret raps, alene og i kombination med to forskellige typer af fermenteret tang, forbedrer udvikling af både tarmceller og mikroflora hos 1240 fravænnede grise fra dag 28 til dag 85. Grisene der fik fermenteret raps, havde den samme eller bedre produktionsresultater, sammenlignet med medicinsk zink.

Forskerne kiggede på både tyndtarm og tyktarm og fandt en forbedret tarmbarriere og -funktion, når grisene fik fermenteret raps i foderet. Udviklingen af tarmen blev forbedret og visuelle tegn på inflammation blev reduceret.

Forsøget er blevet publiceret i Recent Advances in Pig Nutrition.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Læs mere om fermenteret raps og tang i Hyo.

Læs om hvordan man selv kan fermentere vådfoder.

Læs om hvordan fermentering kan forbedre både miljø og økonomi.