De slesvig-holstenske landmænd begynder at tegne forsikringer mod eventuelle økonomiske tab som følge af afrikansk svinepest.

Delstaten Slesvig-Holsten, der er placeret op mod den tysk-danske grænse, er efterhånden indstillet på, at man på et eller andet tidspunkt rammes af den frygtede afrikanske svinepest. Det skriver TV Syd.

Netop derfor har slesvig-holstenske landmænd siden januar kunnet tegne forsikring mod de eventuelle tab et udbrud ville medføre.

Hvis den afrikanske svinepest får fodfæste vil al landbrugsproduktion - uanset om der er tale om kødproduktion eller markafgrøder - blive destrueret inden for en radius af tre kilometer.

Det vil kunne koste millioner af kroner for de enkelte bedrifter, og derfor har mange slesvig-holstenske landmænd valgt at forsikre sig mod de økonomiske konsekvenser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når svinepesten til Danmark vil det stoppe en eksport af svinekød for milliarder af kroner.