BoPil satser stort på deres nye fodringssystem til farestalde.

Individuel, ofte og langsom fodring af søer bliver det helt store gennembrud i fremtidens farestalde.

- Det er en af de helt store landvindinger indenfor fodring af diegivende søer. Vi har netop præsenteret resultaterne for Seges og de var meget positive, udtaler direktør Michael Fussing Clausen fra BoPil. Det nye fodersystem MamaDos er blevet afprøvet i fuld skala hos Johan Zier Olsen i Nakskov og resultaterne er rigtig gode.

Johan Zier Olsen byggede et nyt so-anlæg til 1.450 søer i 2018, og valgte i den forbindelse at installere MamaDos system i samtlige farestier. Han forklarer til Hyo, at han er den første i Nordeuropa, der satser på langsom, individuel fodring i fuld skala i alle farestier.

- Da vi byggede i 2018, satte vi 377 nye MamaDos ind, og da vi så effekten på søerne, skyndte vi os at installere de nye foderautomater i resten af vores farestier. Jeg er ikke i tvivl om at det er det rigtige, selv om det var en stor investering, siger Johan Zier Olsen. Han kan se at den langsomme fodring gør at soen bevæger sig mere, står op i flere timer og får mere mælk til de bagerste mælkekirtler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

14 grise i egenfravænning uden brug af mælkeanlæg

Igennem de sidste tre måneder har Johan Zier Olsen opnået en gennemsnitlig egenfravænning på 14,0 smågrise. Det flotte resultat er opnået uden mælkeanlæg, ved optimal fodring af soen. Søerne fodres individuelt og automatisk fem gange dagligt.

- Vi oplever, når vi fodrer vores søer i farestalden hyppigt og i små portioner, så har det en stor effekt på søernes pasningsevne. Søerne har fået et langt højere ydende yver, og jeg kan uden bekymring lægge 16 smågrise ud ved hver so, udtaler Johan Zier Olsen.

Den individuelle fodring, kombineret med muligheden for at fodre i mange små portioner af 100 gram ad gangen, animerer soen til at kommer op og stå i 25-30 minutter ad gangen. Blodtilførsel til de bagerste mælkekirtler, påvirkes dermed positivt, og den bedre ydelse gør, at der kan lægges flere grise til soen. Den øgede mælkeproduktion betyder også at grisene har en højere fravænningsvægt. Hos Johan er det 400-500 gram pr. gris.

- Antal ihjel-lagte er også reduceret, da vi tydeligt ser at smågrisene søger over i hulen samtidigt med at soen rejser sig og temperaturen falder. Vi får dermed alle fordelene ved at søerne kan passe sine egne grise uden at vi skal investere i et mælkeanlæg, og tilmed opnår vi færre ihjel lagte pattegrise, fortæller Johan Zier Olsen.

BoPil har siden sommeren 2019 installeret og planlagt installeringen af MamaDos i cirka 1.200 farestier fordelt på fire bedrifter.

Fodringssystemet kan ses på NutriFair, sammen med alle de andre nyheder på fodringsfronten.