Med 145 deltagere har Danish Farmers Abroad (DFA) afholdt generalforsamling.

Det store fremmøde til DFAs generalforsamling og konference er bakket godt op 40 landbrugsstuderende, som er samlet i samarbejde med landbrugsskolerne. De unge kører et parallelt konferenceforløb, som skal give indsigt muligheden for at arbejde og etablere sig i udlandet.

- Vores unge medlemmer er kommet rigtig godt i gang, og det giver god kontakt til kommende kolleger og medarbejdere for vores virksomhedsmedlemmer, sagde formand for DFA Jytte Rosenmaj. Hun opfordrer medlemmerne til at søge nye medarbejdere gennem DFAs facebook. Da det hjælper virksomhederne med at få interesse fra de unge.

Antallet af medlemmer i DFA stiger stille og roligt fra 212 i 2019 til 233 i starten af 2020.

Erfaringer over landegrænser

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landbrugsselskaber i udlandet. Den har over 70 medlemmer med udenlandske aktiviteter i 38 forskellige lande. Det er et netværk af betydende aktører indenfor landbrugsproduktionen i internationalt perspektiv. DFA har også en del personlige medlemmer med interesse for landbrug i udlandet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Foreningen blev stiftet 4. juni 2007 af en gruppe landmænd, der blot havde det til fælles, at de var involveret i landbrugsproduktion i udlandet. Hverken geografi, produktionens art og størrelse eller den udenlandske etablerings modenhed lignede hinanden. Alligevel var det klart, at alle kunne få fordele af at dele erfaringer over landegrænser.

En stor del af DFAs aktiviteter er arbejdet med kompetenceudvikling og dygtiggørelse. Det har specielt været mellemledere. I formandens beretning blev der lagt stor vægt på disse aktiviteter.

- Vi har haft stor fokus på mellemledere. Nu er turen kommet til os selv. Vi har strikket en bestyrelsesuddannelse sammen, der kan hæve kompetencerne og vi har lavet ledelsesnetværk, hvor der primært fokuseres på ledelsesopgaver, sagde Jytte Rosenmaj.

rich-media-1
Jens Møller Knudsen fra Jesna Pol Spolka. Foto: Jette Beck.

Medlemmer med store produktioner

Udfordringer med stordrift, selskabskonstruktion, samspil mellem bestyrelse og direktion, samspil mellem ledelse og produktion, ledelse på distance, kulturelle forskelle binder medlemmerne sammen uanset, hvor i udlandet man etablerer sin produktion. Derfor har foreningen selv konstrueret en dansk organisation som kan løfte disse opgaver.

Medlemmernes produktion har en anseelig størrelse med i alt 6.500 aktionærer og et samlet antal medarbejdere på 10.500. Sammenlignes produktionen med danske forhold har DFAs medlemmer 23 procent af Danmarks søer og 40 procent af den danske slagtesvineproduktion i udlandet.

Lær at leve med ASF

Sidste år fyldte afrikanske svinepest meget på DFAs konference. Nu har dagsordenen flyttet sig og svineproduktionen må lære at leve med risikoen for sygdommen. Foreningen har haft en ASF forsikringskomité, der har arbejdet hårdt for at få lavet en fair forsikring, hvis sygdommen angriber. Gruppen repræsenterer 170.000 søer, så det er en stor del af medlemmerne der har været med i arbejdet. Komiteen har modtaget ét tilbud som dog ikke var attraktiv på pris og kvalitet.

- Det har ikke været muligt at finde en tilfredsstillende model, så den del af komiteens arbejde er kommet i baggrunden. Nu arbejdes der på biosikkerhed. Det er der kommet et whitepaper og en biosikkerheds app ud af, sagde formanden.

Innovationsudvalget i DFA har det sidste blandt andet arbejdet med at lave en simpel model til et CO2 regnskab. Jens Møller Knudsen fra Jesna Pol Spolka z.o.o. lægger bedrift til i Polen. Sammen med Hans Roust Thysen, miljøchef hos Seges anlæg & miljø skal han lave regnestykket og udvikle en model, som skulle være klar til sommer.

Bestyrelsen genvalgt

DFAs regnskabsår går fra oktober til september. Årets nettoomsætning for 2018-19 udgør 4.350.795 kroner mod 2.099.887 kroner sidste år. Det ordinære resultat efter skat blev 40.930 kroner mod 46.883 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen i DFA består af syv medlemmer, valgt af og blandt foreningens medlemmer af landbrugsselskaber. På valg var Jytte Rosenmaj, Kristina Skeldal, Kristian Brokop Jacobsen og Hans Poulsen, og alle blev genvalgt.

DFAs bestyrelse består nu af:

Jytte Rosenmaj

Næstformand for, og medejer af Idavang A/S med svineproduktion i Litauen og planteavl og svineproduktion i Rusland.

Lars V. Drescher

Direktør for og medejer af DCH International, der har svineproduktion og planteavl i Rumænien.

Jens Møller Knudsen

Medejer og direktør i Jasna-Pol Spolka z.o.o. med planteproduktion i Polen.

Kristina Skeldal

Direktør for Skeldal Farms med mælkeproduktion i Danmark og jordbrug i Rumænien.

Jesper Brunshøj Jensen

Ansvarlig for IWCs investeringer i landbrugsjord.

Kristian Brokop Jacobsen

Direktør i Goodvalley, der har svineproduktion og planteavl i Polen, Ukraine og Rusland.

Læs om udviklingen af Goodvalley i et interview med Tom Axelgaard i Hyo:

Hans Poulsen

Direktør for Agrocora med planteproduktion Rumænien.

Suppleanter er Frank Johansen og Jens Peter Aabyen.