Formand for Landbrug og Fødevarers svineproduktion, Erik Larsen, ser tilbage på et år, hvor noteringen nåede uanede højder, men hvor også klimaet for alvor kom på dagsordenen og aktivismen rykkede tættere på.

- For mig og mange af jer vil 2019 blive husket mange år frem for noteringen, som nåede sit højeste niveau i 20 år. Det var tiltrængt efter et hårdt 2018, hvor mange led massive tab som følge af tørke kombineret med en lav notering. Når noteringen er høj som nu, er det vigtigt at tænke langsigtet og ruste sig til fremtiden, som ser fornuftig ud i den kommende tid, men hurtigt kan vende. Derfor skal der - igen - lyde en opfordring til at afdrage på gæld og investere fornuftigt.

Sådan lyder det i en nytårshilsen fra Erik Larsen, der er formand for Landbrug og Fødevarers svineafdeling.

Han tilføjer, at stigningen i noteringen ikke kom ud af den blå luft, men i høj grad som følge af massive udbrud af afrikansk svinepest i Asien.

- En trussel, som desværre hele tiden rykker tættere på. Senest med udbrud i det vestlige Polen. Derfor er det mere vigtigt end før, at vi alle gør, hvad der skal til for at nedsætte risikoen med blandt andet tjek af biler, som henter grise hos os og repetition af smitteforebyggelsesregler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Her og nu er der dog en anden trussel, som er rykket tæt på - i flere tilfælde helt ind i stalden. Jeg taler naturligvis om aktivisme, som har nået et helt nyt omfang i året, der er gået. Blandt andet med indbrud hos vores kollegaer og klatring på stalde for at sprede politiske budskaber.

- Vi lever i et frit land, og det står folk helt frit for, hvad de vil spise. Men de skal ikke pådutte andre deres måde at leve på. Slet ikke på bekostning af os, som har et rigtigt arbejde og driver en forretning, der ikke bare sikrer danskerne mad på bordet, men også bidrager til Danmarks økonomi. Desværre tror jeg, at vi kun har set toppen af isbjerget, og jeg er ikke i tvivl om, at 2020 vil byde på hidtil usete måder for aktivisme her i landet. Derfor er det også vigtigt, at vi mere end nogensinde står sammen som branche og siger fra. Og det gør vi - det er en del af vores historie, lyder det fra Erik Larsen.

Klima på dagsordenen

- En af de ting, der for alvor kom på den politiske dagsorden i 2019, var klimaet og reduktion af CO2. Og her har alle et ansvar både som enkeltpersoner og virksomhed. Derfor skal dansk landbrug naturligvis også være en del af løsningen på de fremtidsudfordringer, der kan være, hvis vi ikke gør noget.

- Tidligere på året lancerede Landbrug & Fødevarer en plan og samtidig lovning på, at vi vil være klima-neutrale i 2050. Jeg kan glæde jer med, at vi allerede er godt på vej med udvikling og innovation i SEGES Svineproduktion, som vil komme alle direkte til gode.

- Men der er også behov for investering i nye slagtesvinestalde, som kan stå mål med de ambitiøse krav, der er til fremtidens produktion. Derfor blev jeg også glad, da jeg tidligere på året blev bekendt med, at der kommer en støtteordning til slagtesvinestalde i 2020.

- Min optimisme falmede dog, da jeg for få uger siden så udkastet til den nye ordning. Den kommende støtteordning giver nemlig kun reel værdi, hvis man vælger gylleforsuring som miljøteknologi. Gør man ikke det, er kravene for at få støtte så dyre, at langt de fleste støttemodtagere vil sætte penge til på at få støtten.

- Vi har kritiseret ordningen direkte over for Fødevareministeriet og har på den baggrund fået et møde med ministeren i starten af januar.

Dansk gris ude i verden

- Heldigvis står vi med et produkt i verdensklasse, og det er noget, der bliver bemærket ud over landegrænserne. Blandt andet går det fortsat godt med afsætningen af DanBred-genetik, fordi udlandet også kan se, at vi har et godt produkt.

- Udover at have genetikken i orden er vores lave antibiotikaforbrug også noget, vi får ros for. Den største hæder, vi nærmest kan få, er beslutningen om at lægge et stort, internationalt videns- og forskningscenter i Danmark, der skal arbejde med af finde nye, konkrete løsninger på forebyggelse af antibiotikaresistens, siger Erik Larsen.