Dyretransport-chauffører mener, at det primære ansvar for dyrene skal ligge hos landmændene.

Transport af dyr er et område, der påkalder sig opmærksomhed. Senest er der kommet politianmeldelser mod vognmænd, der sigtes for ikke at overholde transporttiderne, og politikerne kræver skærpet kontrol og højere gebyrer. Endnu et problemfelt er vurderingen af, om et dyr er egnet til transport. Hvis et uegnet dyr transporteres, straffer lovgivningen alle parter uanset involveringsgraden.

Denne lovgivning møder kritik i branchen.

Fagbladet 3F skriver i sit seneste nummer, at der i branchen er et ønske om at få afskaffet den såkaldte klippekortordning. Denne ordning betyder, at tre overtrædelser af reglerne om transport af dyr inden for tre år giver tre klip. Det medfører en betinget frakendelse af retten til at transportere dyr til chaufføren og vognmanden med en prøvetid på tre år.

Klippekortordningen er en del af Dyreværnsloven, som nu er under revision.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I denne forbindelse siger Flemming Nør-Pedersen, der er direktør i erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, til bladet:

- I forslaget til den nye dyrevelfærdslov lægges der op til, at klippekortordningen ophæves, og at chaufførens ansvar er begrænset meget. Vi arbejder selvfølgelig videre med de problemer, som der stadig er omkring transportvirksomhederne, og meget gerne fortsat sammen med 3F.

Landmandens ansvar

Næstformand for 3F Transport, Flemming Overgaard, pointerer i bladet, at det er afsenderen af dyrene - nemlig landmanden - der bør være ansvarlig.

Han siger, at chaufførerne ikke kan have den samme dyreindsigt som veterinærer eller landmænd, der har tilbragt væsentligt længere tid sammen med dyrene.

Fagbladet har talt med et af sine medlemmer, chauffør Torben Grønhøj. Han fortæller at, at chaufførerne kun ser dyrene kortvartigt, når de læsses på lastbilen. Der er tale om flere hundrede dyr, og læsningen foregår måske i mørke. Han mener derfor ikke, at chaufføren har nogen chance for at få øje på skader og sygdom - for eksempel en bule eller et sår på et ben.

Alligevel kan dette koste både chaufføren og vogmanden bøder. Omfanget af bøder og disses størrelse mener han har taget overhånd.

Tillidsrepræsentant og chauffør hos NV Randers Bo Schmidt, siger til 3F, at det er en stor stressfaktor at køre med "risikoen for kæmpebøder hængende over hovedet".

- Jeg overvejer at stoppe som dyretransport-chauffør, hvis ikke der bliver ændret på de urimelige forhold. Jeg vil ikke have ansvaret for skader, som jeg ikke har en chance for at opdage, siger han til 3F's medlemsblad.