Eksplosiv vending på verdensmarkedet for grisekød regner nu ned på slagterikoncernens andelshavere.

Danish Crown kommer ud af regnskabsåret med et solidt resultat trods store udfordringer i årets første halvdel. Rekordeksport til Asien og gode resultater i koncernens forædlingsselskaber har sendt 500 millioner kroner mere ud til ejerne, de danske landmænd.

Det oplyser Danish Crown.

Gennem året har koncernen oplevet en eksplosiv vending på verdensmarkedet for grisekød. Samtidig melder slagteriet om en positiv udvikling i forædlingsaktiviteterne, så resultatet af den primære drift stiger 21 procent fra 2,091 milliarder kr. i 2017/18 til 2,522 milliarder kr. i 18/19. Omsætningen går frem fra 53,551 milliarder kr. til 56,506 milliarder kr., hvilket er en stigning på 6 procent.

Solidt resultat

- Det er et solidt regnskab. Hvor afregningen til ejerne i første halvår var kritisk lav, har vi haft et andet halvår, hvor det har været en god forretning at levere grise til Danish Crown. Årets sidste 2-3 måneder var rigtigt gode, så nu handler det om at holde fast og fortsætte udviklingen, siger Group CEO i Danish Crown, Jais Valeur.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Trods en stigning i råvareprisen på grisekød på over 40 procent i anden halvdel af året går indtjeningen i den polske forretning Sokolów 25 procent frem og er historisk høj efter købet af konkurrenten Gzella.

Danish Crown Foods - det tidligere Tulip Food Company - har en solid indtjening, hvor de tilkøbte virksomheder Baconspecialist Zandbergen og Danish Crown Toppings viser styrke, mens marginerne på blandt andet fersk kød og konserves er under pres.

Endelig leverer DAT-Schaub igen et rekordresultat.

Årets overskud for de fortsættende aktiviteter lander på 1,953 milliarder kroner, hvilket er på niveau med 2017/18.

Afregningen for grise er i gennemsnit hævet med 93 øre pr. kilo hen over året, og restbetalingen til ejerne bliver på 105 øre pr. kilo for grise. Alt i alt svarer det til cirka 700.000 kroner ekstra for en gennemsnitlig leverandør af grise.

Bestyrelsen indstiller, at der samlet udbetales 1,258 milliarder kr. i restbetaling og forrentning af andelskapitalen til ejerne. Restbetalingen for so- og kreaturandelshaverne bliver henholdsvis 90 øre og 80 øre pr. kilo.

Samtidig indsættes der på ejernes personlige andelshaver konti 6 øre pr. kilo til leverandører af grise og søer og 12 øre pr. kilo til kreaturandelshaverne. Dertil kommer en forrentning af ejernes andelskapital på, hvad der i gennemsnit svarer til 3 øre pr. kilo for kreaturer og 2 øre pr. kilo for grise og søer.

Hele følelsesregistret

- Det har været et år, hvor vi som ejere har været hele følelsesregisteret igennem. Vi er gået fra dyb krise til gode priser på grisekød. Nu handler det om at holde momentum og udvikle Danish Crown, så fundamentet under den danske produktion af slagtegrise styrkes med det klare mål at sikre både den danske produktion og arbejdspladserne på slagterierne, siger Danish Crowns formand Erik Bredholt.

Eksporten til Asien og særligt Kina, som er hårdt ramt af Afrikansk Svinepest, er løftet betragteligt i løbet af året. Det samlede salg af grisekød alene til Kina er steget med 29 procent målt i kilo. Den samlede værdi er gået 63 procent frem.

- Hele organisationen fra salg over planlægning og logistik til medarbejderne ude på slagterierne og i frysehusene har vist en enestående omstillingsparathed og ydet en forbilledlig indsats.

- Derfor har vi formået at drage fordel af den globale markedssituationen. Nu skal vi bruge det momentum, vi har i øjeblikket, til at opbygge langsigtede positioner ikke bare i Kina, hvor vi har åbnet vores første fabrik ved Shanghai, men også i Sydøstasien og Japan, siger Jais Valeur.

Beef har været udfordret

Indtjeningen i Danish Crown Beef, som dækker koncernens oksekødsforretning i Danmark og Tyskland, har været udfordret. Årsagen er først og fremmest et svagt marked for især huder og biprodukter.

Noteringen er i gennemsnit faldet 1,57 kr. pr. kilo. Derfor er der igangsat en række initiativer for at løfte og genskabe indtjeningen i Danish Crown Beef hurtigst muligt.

I september blev Danish Crown relanceret som brand med blandt andet et nyt logo. De danske leverandører af grise er ved at blive bæredygtighedscertificeret som start på det lange seje træk, det er at udvikle hele kæden fra det, der dyrkes på markerne over staldene, slagterierne og forædlingen til de produkter, som forbrugerne møder i supermarkederne.

Der er sat konkrete bæredygtighedsmål, og bæredygtighed er nu den centrale drivkraft for udviklingen af Danish Crown

Går styrket ud

Finansielt går Danish Crown styrket ud af året. Den rentebærende gæld er netto nedbragt med 800 millioner kroner, og det har styrket koncernens balance.

- Nu har vi fuld fokus på de projekter, der er sat i søen for at nå vores målsætning i 4WD-strategien, hvor vi skal være 60 øre foran de lande, vi måler os med i Europa.

- I løbet af året er vores konkurrenceevne forbedret med 17 øre. Vi er stadig et godt stykke fra vores målsætning, så vi skal have løftet værdiskabelsen på vores stærke mærkevarer og gennem organisk vækst i koncernen bredt set, siger Jais Valeur.