- Grænsen er nået for hvad vi vil finde os i, sagde formanden for LFS Erik Larsen med henvisning til Greenpeace-aktionen.

Af Jess Ulrik Verge

Erik Larsen langede i et af sine indlæg på årsmødet på dette års svinekongres i Herning hård ud mod de Greenpeace-aktivister, der for nylig kravlede op på taget en en sjællandsk svinebesætning.

I et videoindlæg fra den ramte svineproducent blev der reflekteret over, hvad der egentlig kunne være sket, hvis aktivisterne havde været skyld i overførsel af smitte.

Men formanden havde også mange andre ting, der skulle ud over rampen denne dag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Antibiotikaforbruget

- Et lavt antibiotikaforbrug er vigtigt for vores kunder over hele verden. Det er også vigtigt for vores ret til at være her. Forbrugerne forholder sig i stigende grad kritisk til deres fødevarer. Og vi ser at både antibiotikaforbrug, dyrevelfærd og klima kommer højere og højere på dagsordenen, sagde Erik Larsen. Han fortsatte:

- Derfor skal vi også huske at fortælle omverdenen om de store resultater, vi leverer. Det gælder blandt andet inden for antibiotika. Vi har netop kørt anden runde af vores antibiotikakampagne i både aviser og på sociale medier. Kampagnen fortæller både om den imponerende udvikling, Christian nævnte tidligere, men den minder også Fødevarestyrelsen, politikere og andre om, at man ikke bare kan måle udviklingen i totalkilo. Det giver ingen mening.

Forbruget skal ses i forhold til antallet af grise - så man kan se, hvordan vi bliver dygtigere og dygtigere - og så tallene ikke bare bliver et udtryk for udsving i produktionsstørrelsen.

- Kampagnen har givet meget positiv respons fra rigtig mange danskere, og vi bliver ved med at kæmpe kampen om opgørelsesmetoder over for både politikere og embedsmænd.

Dyrevelfærd

- Jeg har tidligere her fra scenen sagt, at vi vil være verdensmestre i dyrevelfærd. Det mener jeg stadig. Og vi har allerede et højt niveau af dyrevelfærd i Danmark

- Desværre har de seneste kontrolresultater vist for mange indskærpelser - særligt for håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

- Vi skal hele tiden arbejde for at øge dyrevelfærden. Det er også vigtigt for vores omdømme. SEGES Svineproduktion har produceret undervisningsmaterialer om transportegnethed og korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Jeg vil derfor anbefale, at I går de materialer igennem sammen hjemme på bedriften. Og selvfølgelig hjælper hinanden i hverdagen - landmænd, rådgivere og dyrlæger.

- Et forkert håndteret dyr er naturligvis et for meget. Men når det er sagt, så kunne det være rart med noget perspektiv i tallene. Derfor opfordrer vi Fødevarestyrelsen til at sætte tallene i perspektiv og oplyse antallet, når der gives sanktioner. Det vil give os et billede af, om vi har et relativt stort problem, eller om der som ventet er tale om promiller, der burde være håndteret anderledes.

- Vi kender vores egne tal. Og der kan vi se, at af 1,45 millioner dyr i 2. kvartal 2019 var der 693 grise, der burde være sat i sygesti. Det svarer til 0,5 promille.

- Og selvom vi hver især knokler, så er der vist ingen erhverv, der har en fejlpromille på 0. Heller ikke vores.

Klima

- Klima var det helt store emne under det sidste folketingsvalg. Og fødevarers indflydelse på klimaet fylder meget. Klimaforbedringer er noget, vi i landbruget gerne tager del i og ansvar for. Det er ikke noget nyt.

- I landbruget vil vi også i fremtiden være en del af løsningen.

- Allerede før valget meldte Landbrug & Fødevarer sammen med en række af de store andelsselskaber ud, at fødevarebranchen vil være klimaneutral i 2050. Det er et ambitiøst mål, men vi er allerede godt i gang. Lidt forsimplet, så handler det om at producere mere med mindre. Det handler om effektivitet - og det er vi i al beskedenhed ret gode til.

Hvordan når vi målet i 2050

- Vi kommer fortsat til at arbejde med at producere endnu mere klimavenlige og bæredygtige grise. Og vi er allerede godt på vej: Fra 2005 til 2016 vurderes udledningen af klimagasser pr. kg. grisekød at være faldet med 26 procent.

- De største effekter kan vi skabe med en optimal foderudnyttelse og effektivitetsforbedringer. Det arbejder SEGES svineproduktion meget målrettet for - både i avlsarbejdet og i innovationsarbejdet, som Christian vil komme ind på i detaljer om lidt. Og så er en ændret gødningshåndtering en effektiv vej. Hyppig udslusning er godt for klimaet.

- Brug af biogas kan også være en vej frem. Der er mange gode tiltag i gang. Her skal vi landmænd bare sikre os, at vi får vores andel af den økonomi, der er i biogas.

- Vi har gode tiltag i gang, som vi kan gøre noget ved i fællesskab. Tilsvarende er der en vej mod målet, vi ikke kender endnu. Derfor beder vi politikerne leve op til de flotte ord fra valgkampen og investere massivt i klimaforskning. For i mål skal vi. Og målet skal nås med udvikling - ikke afvikling.

Behov for en moderniseringsordning

- Det er specielt i slagtesvineproduktionen vi har brug for nye moderne stalde for at mindske klimabelastningen. Og der er i tillæg en samfundsøkonomisk effekt af at opretholde produktionen i Danmark. Vi ved, at vi har behov for at renovere 40 procent af slagtesvinestaldende over de næste 10 år. Derfor håber vi, at regeringen vil bruge nogle af deres investeringer i klimaforbedringer til en moderniseringsordning. Så vi sikrer, at vores produktionsapparat har den nyeste teknologi, når det kommer til luftrensning, gyllehåndtering og forsuring m.v. Det har jeg naturligvis nævnt i ministeriet, så nu må vi se, hvad der sker.

- Fra erhvervets side ønsker vi os enkle regler med kort behandlingstid. De tidligere ordninger var for komplekse, og der har jeg sammen med sektor kvæg løbende været i dialog med ministeriet for at få afsluttet de sager, der havde hobet sig op. Og nu er der vist ved at være bund i sagerne.

Når aktivisme tager overhånd

- I medierne kan man få det indtryk, at antallet af veganere og vegetarer er eksploderet. Men det er fortsat på et meget lavt niveau, og langt de fleste danskere spiser gerne kød. Veganerne møder vi også oftere og oftere. Deres præferencer for mad er jo deres sag - og at de vælger at bruge en dag på at stå udenfor og demonstrere er også deres sag. Vi byder såmænd også gerne på en kop kaffe og et æble. Sådan er vi nemlig her i landbruget. Vi giver plads til andre holdninger.

- Man kan demonstrere på mange måder. Men at en større gruppe aktivister fra Greenpeace for nyligt trængte ulovligt ind hos en familieejet virksomhed for at få opmærksomhed, er langt over grænsen for, hvad vi skal og vil finde os i.

Vi er alle sammen stolte af vores erhverv, og vi åbner gerne døren til Åbent Landbrug og for masser af skoleklasser i løbet af året, så man kan se, hvordan vi holder grise, og hvordan vi arbejder.

- Derfor blev jeg også ekstra fortørnet, da jeg tidligere på året opdagede, at et ledende medlem af det såkaldte veganerparti var brudt ind hos en svineproducent for at optage en film til Facebook.

- Det er slet ikke i orden.

- Det vil vi ikke finde os i.

- Vi driver en ærlig forretning og følger lovgivningen i Danmark.

- Det er fint nok at demonstrere fredeligt. Men man skal ikke bryde ind i andres hjem eller virksomhed for at fremme sin politik!!!

- Der går grænsen.

- Sagen er naturligvis meldt til politiet - men vi har også fra Landbrug & Fødevarer besluttet at hjælpe landmanden med en retssag. Retssagen skal give vores medlem erstatning for det tab, som han har lidt som følge af en ændret sundhedsstatus, han fik i en periode pga. de ubudne gæster i stalden, sagde Erik Larsen.