Formanden for LFS Erik Larsen betonede i sin beretning, at det går den rette vej for dansk svineproduktion. Men producenterne bør polstre sig og samtidig holde foden på speederen.

Jeg er stolt af at være svineproducent. Jeg er stolt af vores niveau i dansk svineproduktion. Og af dansk svineproduktions image ude i verden.

Jeg er stolt af det faglige arbejde, vi gør i Landbrug & Fødevarer og SEGES Svineproduktion til gavn for alle danske svineproducenter.

Og jeg er glad for at stå her i dag og give jer et indblik i nogle af årets resultater.

Konkurrencekraften

Når man ser på de danske produktionsomkostninger i sammenligning med de øvrige lande med en betydelig svineproduktion, så ser det godt ud. Trods vores høje omkostningsniveau i Danmark er vi konkurrencedygtige i forhold til de øvrige europæiske lande, fordi vi er meget gode til at arbejde effektivt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi arbejder hele tiden på at udvikle ny viden og justere på den viden, vi allerede har, så vi holder os konkurrencedygtige. Her er arbejdet i SEGES svineproduktion og vores evner som landmænd til at tage den nye viden til os helt essentiel - vi holder os på tæerne, for ikke at blive overhalet af lande, der har lavere omkostninger og andre rammevilkår.

Det har vi altid været gode til. Det skal vi blive ved med. Og det er præcis, det mål vi har for øje, når sektorbestyrelsen prioriterer innovationsarbejdet i Seges Svineproduktion.

Marked, økonomie og notering

Når vi ser Interpigtallene for afregningspriserne, så kan vi konstatere, at vi både sidste år og en del af i år lå bagud i forhold til andre lande. Det har været skuffende.

Men nu går det den rigtige vej - og i lørdags kunne vi læse, at den danske afregning nu for første gang i lang tid har overhalet den tyske. Og at det forventes at fortsætte sådan i den kommende tid. Det var rart!

Det skyldes den store efterspørgsel efter grisekød - særligt fra Asien, der som bekendt er ramt af svinepest, og derfor har et ekstra stort behov for at importere kød.

I år har vi set den højeste notering i 18 år - en notering, der i torsdags for første gang siden 2001 ramte 12,80 kr. Der var hårdt brug for det efter rædselsåret sidste år.

En høj notering kombineret med en fin høst - så ser det lovende ud. Og det er nu, vi skal polstre os. Det er nu, vi har mulighed for at foretage nødvendige investeringer eller eventuelt nedbringe gælden. Og det er også nu, at vi skal holde foden på speederen og sikre, at vi holder fast i vores effektivitet.

Smittebeskyttelse og vildsvinehegn

Det er en lidt underlig situation, at det er afrikansk svinepest i Kina, der lige nu giver os et opsving i økonomien. For i virkeligheden ville vi jo alle sammen ønske, at man kunne udrydde afrikansk svinepest.

I Danmark skal vi selvfølgelig tage alle nødvendige midler i brug for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark. De nyeste beregninger, som Fødevarestyrelsen har fået udarbejdet, siger, at det vil koste mindst 2 mia. kr., hvis vi fik bare et enkelt vildsvin med afrikansk svinepest i Danmark. Det svarer til hele Danmarks eksport i to måneder, og det forudsætter samtidig, at udbruddet er nedkæmpet i løbet af en måned. Skulle det tage længere tid, bliver beløbet meget højere.

Vildsvinehegnet ved grænsen er en vigtig forholdsregel. Der er sagt og skrevet meget om det vildsvinehegn. Mange har gjort grin med det. Og det er fint nok. For heldigvis har vores politikere forstået alvoren og har bakket op om hegnet. Trods modstand, vittigheder og debat. Tak for det. Også til Jægerforbundet, som også har bakket op om hegnet.

Det er utrolig vigtigt med smittebeskyttelse, og vi ved jo alle sammen her i lokalet, at det trods alt er en nemmere opgave at stoppe vildsvinene end skovsvinene

DANISH Transportstandard

Vi har også strammet et af vores egne vigtige tiltag mod smitte. DANISH Transportstandard. Vi har indført en "for-kontrol", der gennem stikprøver kontrollerer, at bilerne er rene før, de kommer til vores vask og desinficering. Er de ikke det, så ryger de direkte tilbage til Tyskland for at blive vasket. Vi øger altså sikkerhedsniveauet til et højere og højere niveau.

Sikkerhedsvasken er vigtig for hele dansk svineproduktion. Derfor har vi i erhvervet sammen fundet en finansieringsløsning, der kombinerer brugerbetaling og finansiering gennem Svineafgiftsfonden. Det er jeg rigtig glad for. Så tak for opbakningen til en pragmatisk løsning fra både slagterier, Landsforeningen og Svineafgiftsfonden.

Højt niveau af overvågning

Der er ingen tvivl om, at vildsvinehegn og DANISH Transportstandard er med til at holde sygdomme som afrikansk svinepest ude af landet.

I Danmark er vi også generelt gode til at holde et højt sundhedsniveau i vores stalde. Men trods det, så er det vigtigt, at alle vores medarbejdere hele tiden er opdateret på smittebeskyttelse ? og jeg kan kun på det kraftigste anbefale, at alle tager vores online kurser mindst en gang om året.

Vi har også et virkelig godt beredskab i ryggen. Det er medarbejdere fra SEGES Svineproduktion, der holder hånden over os. Og under os. De driver hele det vigtige SPF-system med sundhedskontrol, sundhedsstyringen og laboratoriet, der sammen med DANISH er med til at sikre, at vi kan sælge grisekød til hele verden. Og hvis det går galt, sætter de alt ind for at finde smittekilden og begrænse spredningen, sagde Erik Larsen.