Danske storbønder og investorer har smuglet svinesæd, fremgår det af domsudskriften fra retten i Vestaustralien.

Ifølge domsudskriften fra den regionale ret i Perth i Vestaustralien, er der ingen tvivl om, at tidligere formand for Landbo Syd Henrik Enderlein har smuglet svinesæd fra Danmark til Australien i shampooflasker, skriver jv.dk. Flere andre danske storbønder og investorer har gjort det samme, fremgår det af domsudskriften.

Ifølge jv.dk begyndte det som en joke i 2009, men endte som systematisk og organiseret smugleri af dansk ornesæd til Australien.

I domsudskriften bliver også godsejer Christian Nymann fra Lolland, storbonden Jørgen Tørnæs fra Holstebro og tidligere politiker og investor Peter Jørgensen fra Sønderborg nævnt som smuglere.

Det fremgår også af dommen fra distriktsretten i Perth - Perth District Court - på 137 sider, som avisen Danmark i samarbejde med Landbrugsavisen har fået adgang til og læst.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg accepterer, at hr. Enderlein og hans partnere var dem, der primært smuglede sæden, har dommer Troy Sweeney slået fast i dommen.

Alle fire har hidtil afvist ethvert kendskab til sædsmuglerierne. Det fastholder de tre - trods den australske dom, hvori der henvises til forklaringer og ikke mindst en lang række mailudvekslinger, skriver jv.dk.

Sædsmuglerierne stod på i 2009-2017, da det angiveligt var en tidligere ansat på farmen, som tippede de australske myndigheder.

Australien er meget restriktiv, når det kommer til at beskytte plante- og dyrelivet på den store ø. Når det var fristende for de danske farmere i Australien at smugle dansk ornesæd, er det, fordi dansk svinegenetik er førende på verdensmarkedet. Dansk sæd vil give flere smågrise og svin med mere kød på kroppen, skriver jv.dk.