Dyrlægeforeningen mener, det er en væsentlig forringelse af dyrevelfærd og dyresundhed, at Fødevarestyrelsen vil tillade, at dyr fremover kan opstaldes på samlesteder i op til seks dage i stedet for de 24 timer, der gælder i dag.

Opstaldning på samlestederne er i sig selv belastende for dyrene, mener Dyrlægeforeningen.

- De blandes med andre besætninger og oplever utryghed og stress, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Det kan også have sundhedsmæssige konsekvenser for dyrene. Dyrlægeforeningen frygter en øget risiko for udbrud af smitsomme sygdomme under dyrenes ophold på samlestedet, da længere ophold i sig selv vil medføre større risiko for smitte, og den længere opholdstid vil gøre rengøring og desinfektion vanskelig.

- Hvis dyrene fremover skal opstaldes i op til seks dage, vil der være en markant større risiko for, at dyrene bliver syge eller kommer til skade, førend de transporteres videre, siger formanden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Egnede til transport

Det er samtidig uvist, hvordan Fødevarestyrelsen vil administrere den forlængede opstaldningsperiode. Som reglerne er i dag vurderes dyrene af en embedsdyrlæge ved ankomst til samlestedet. Dyrlægen undersøger, om dyrene var egnede til at gennemføre den transport, de netop har været ude på, men de undersøger også, om de er egnede til den forestående transport til deres endelige destination, som hidtil har skullet starte maksimalt 24 timer efter.

- Men hvordan vil man sikre dyrlægetilsyn med dyrene under opholdet, det fremgår ingen steder, siger formanden for Dyrlægeforeningen.

Forslaget om forlængelse af opstaldning fremgår af udkast til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger, siger han.