Afrikansk svinepest kræver ekstra opmærksomhed og mere arbejde i alle led af produktionen af grise. Øget smittebeskyttelse og en lang række tiltag i vaskehallerne er nogle af våbnene.

- Vi opruster smittebeskyttelsen på besætningsniveau, og derfor har vi fra 1. april indført regodkendelse af alle SPF-besætninger. Det betyder, at de nu skal godkendes en gang om året. Tidligere var det sådan, at når en besætning var godkendt, så blev den status ikke ændret med mindre, der var noget, der faldt dyrlægen i øjnene, forklarer Bjørn Lorenzen, der er afdelingsleder i Sundhedsstyringen i en pressemeddelelse.

Der er særligt fokus på ind- og udlevering af grise, forklarer han:

- Det er ekstremt vigtigt i forhold til både Svinedysenteri og Afrikansk Svinepest, fordi det er ved ind- og udlevering, at der er tættest kontakt med andre ? herunder udenlandske svinebesætninger. Det er her, der er størst risiko for, at de overfører gødning fra lastbiler.

Han påpeger særligt tre punkter, der er vigtige: Lastbiler, der bakker til, skal være rene. Ram-perne skal være rene og desinficerede. Og grise må ikke kunne løbe frem og tilbage, så de risikerer at slæbe inficeret møg ind i besætningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Indsatsen højner smittebeskyttelsen og dermed sikkerheden i hele SPF-systemet, hvilket gav-ner alle aktører. Ikke mindst har vi fokus på køberne af grise, som vi jo er sat i verden for at beskytte, fortæller Bjørn Lorenzen og fortsætter:

- Den generelle holdning, vi møder fra svineproducenterne, er, at det er en god ordning, som de synes, giver mening. Og dyrlægerne er virkelig glade for det, fordi det giver dem lejlighed til at hanke op i smittebeskyttelsen i det hele taget ? både i forhold til SPF-sygdomme og Afrikansk Svinepest.

I de DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionshaller (i daglig tale vaskehallerne) skal en række nye tiltag også hjælpe med at gøre sikkerhedsniveauet endnu højere.

- Vi har ansat mere personale for at sikre, at der er flere Seges-medarbejdere tilstede i vaske-hallerne. Det giver bedre muligheder for at supervisere personalet, følge op på de procedurer, vi har aftalt, og implementere nye tiltag, fortæller Asger Kjær Nielsen, der er kvalitetschef i DANISH.

Han nævner også en ny sanktionsordning, der er gældende for vaskehallerne, som en af de

vigtige nyheder:

- En del af ordningen er, at vi følger med i resultater fra bakteriologiske undersøgelser og laver prøver på en masse biler, så vi efterfølgende kan synliggøre for personalet, hvilke områder på bilerne, man skal være særligt opmærksomme på. Alt sammen for at sikre løbende høj kvalitet i det daglige arbejde ? så i virkeligheden vil jeg hellere kalde det for en motivationsordning.Målrettet undervisning af medarbejderne ved hjælp af film og grafiske elementer, tilpasning og opgradering af it-systemet, fokus på udviklingsprojekter, inspiration fra udlandet og en opgradering på koordinatorsiden for at sikre mere effektive arbejdsgange er andre tiltag i rækken.