Danish Genetics er forudrede over, at L&F vælger at sagsøge

Hos Danish Genetics er man forundrede over, at L&F efter mere end et halvt års snak stædigt fastholder de ulovlige tilbageholdelser af vores stamtavler på vores avlsdyr.

- To strakspåbud og nu en politianmeldelse gør tilsyneladende intet indtryk hos L&F. Tværtimod vælger L&F S at sagsøge Miljø- og Fødevareklagenævnet, ligesom L&F S har sagsøgt de avlere med videre, som L&F selv opsagde. Det er tankevækkende, at landbrugets brancheorganisation fokuserer mere på at forhale tingene og sætte advokater og retssystem i arbejde frem for at opfylde landets lovgivning og agere til gavn for den frie konkurrence i landbruget, siger selskabet i en pressemeddelse.

Danish Genetics mener, at L&F forhaler sagen. Formand Martin Kring skriver i meddelsen.

-Fødevarestyrelsen har nu understreget sagens alvor ved at politianmelde L&F for ikke at overholde strakspåbuddet. Alligevel bliver Erik Larsen ved med at henvise til 'tekniske og konkurrencemæssige udfordringer', der gør udleveringen umulig. Når vi fra Erik Larsen får at vide, at udlevering af stamtavlerne er forudsat en række helt urimelige og usaglige krav, bland andet at det vil tage hele eller halve år og kræve investeringer for mange millioner kroner i et nyt IT-system, kan vi kun tolke det som et bevidst og usagligt forsøg på at forhale tingene og som et tydeligt bevis på, at L&F ikke har til sinde at efterleve det fastslåede retskrav.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Avls- og opformeringsbesætningerne bag Danish Genetics angiver, at de er tilfredse med, at Fødevarestyrelsen nu griber ind over for L&F i form af en politianmeldelse.

- Jeg vil igen gerne understrege det meget tydeligt, at det ikke var os, der ønskede at ændre det tidligere DanAvl system, hvorfor vi alle blev opsagt af L&F, da vi ikke kunne se os selv og vores virksomheder som licensproducenter i det nye Danbred. Derfor har vi som en naturlig konsekvens etableret Danish Gentics, hvor vi sikrer fri konkurrence indenfor salg og udvikling af dansk genetik til gavn for svineproducenterne. Avls og opformeringsbesætningerne bag Danish Genetics er tilfredse med, at Fødevarestyrelsen nu griber ind over for L&F i form af en politianmeldelse. Og vi forventer selvfølgelig, at L&F straks efterlever dette retskrav og udsteder stamtavlerne til os, skriver Martin Kring.