Grænseværdierne for brug af antibiotika. Bliv klogere på de nye regler her.

Grænseværdierne for antibiotikaforbruget til grise sænkes den 1. juli med 15 procent. Ifølge Fødevarestyrelsen vil den lavere grænse betyde, at knap 400 svinebesætninger skal sænke deres forbrug yderligere.

Der er kommet nye grænser for Gult kort. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 30. juni 2018. Grænserne har fuld effekt fra april 2019. Det skriver Seges Svineproduktion i en pressemeddelelse.

Gult kort-grænsen for søer ændres fra 3,8 ADD til 3,2 ADD per 100 dyr per dag. For smågrise sænkes grænsen fra 20,2 ADD til 17,2ADD per dyr per dag. Og for slagtesvin ændres Gult kort-grænsen fra 5,2 ADD til 4,4 ADD.

Hensynn til MRSA

MRSA-handlingsplanen fra 2015, der er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har et mål om, at antibiotikaforbruget til svin skal reduceres med 15 procent inden udgangen af 2018 i forhold til forbruget i 2014.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For at nå denne målsætning vurderer Fødevarestyrelsen, at der er behov for de nye stramninger i Gult kort-ordningen.

Fødevarestyrelsen foretager udpegning af svinebesætninger med forhøjet antibiotikaforbrug hver måned.

Hvis man får et gult kort fra Fødevarestyrelsen, har man ni måneder til at få forbruget ned under grænseværdierne. Hvis det ikke sker, kan Fødevarestyrelsen blandt andet kræve, at en uvildig dyrlæge besøger producenten og giver opfølgende rådgivning om bl.a. diagnostik, behandling og management i besætningen. Et sådant besøg skal producenten selv skal betale for ligesom der betales et gebyr ved meddelelse af påbud, og ved kontrolbesøg.