For at kunne konkurrere på det tyske og britiske marked flytter Tican dele af produktionen fra Thisted til udlandet.

Tican planlægger at flytte skinkeudbeningen i Thisted og baconproduktionen i Ansager til andre produktionsenheder i koncernen.

I samarbejde med Ticans ejere - Tönnies koncernen - planlægges det at flytte udbeningen af skinker og forædling af bacon til det engelske marked til henholdsvis Tyskland og UK pr. 1. oktober 2016.

- Det er naturligvis beklageligt, at dette på kort sigt koster arbejdspladser i Danmark,

Ove Thejls, adm direktør for Tican

Tican har konstateret stigende problemer med at producere forædlede baconprodukter til konkurrencedygtige priser til det engelske marked, og der har derfor gennem længere tid været arbejdet på alternative løsninger. Det er det nye medlemskab af Tönnies koncernen, der nu åbner mulighed for at ændre det produktionsmæssige setup, så konkurrenceevnen kan sikres.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Planen berører cirka 80 medarbejdere, hvoraf skinkeafdelingen i Thisted beskæftiger cirka 55 medarbejdere og bacon afdelingen i Ansager cirka 25 medarbejdere. Der indledes nu en dialog mellem virksomhed og medarbejdere om planen og eventuelt muligheder for at reducere de beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

- Medarbejderne og ledelsen har kæmpet i årevis for at bevare aktiviteterne i Danmark. Det er desværre blevet stadigt vanskeligere, og andre virksomheder har for længst nedlagt eller udflaget udbeningsaktiviteter og baconproduktion til UK eller Tyskland. Vi har gennem længere tid overvejet det samme, og Ticans ændrede ejerforhold gør det nu muligt at gennemføre planerne, idet der er eksisterende kapacitet andre steder inden for Tönnies koncernen.

Indtil videre er det planen, at udbeningen af skinker overflyttes til Tyskland, men på sigt forventes også denne aktivitet at flytte til UK. Baconproduktionen kan overflyttes til eksisterende produktionsanlæg i UK fra 1. oktober, udtaler adm. direktør Ove Thejls og fortsætter:

- Det er naturligvis beklageligt, at dette på kort sigt koster arbejdspladser i Danmark, men vi arbejder ufortrødent videre med vækst- og investeringsplaner på andre områder, hvilket med tiden forventes at få en positiv effekt på beskæftigelsen.