Flemming N. Enevoldsen fratræder sin stilling som Group Executive Vice President hos Danish Crown efter uenighed omkring den fremtidige strategi.

Bestyrelsen for Danish Crown har indgået en aftale om, at Group Executive Vice President Flemming N. Enevoldsen fratræder sin stilling dags dato efter gensidig aftale.

Baggrunden for fratrædelsen er uenighed om den fremtidige strategi vedr. Tulip Ltd. UK, hvor Danish Crown indtager en for koncernen strategisk vigtig position med betydelig afsætning til en række førende britiske detailkæder.

- Vi har over en periode oplevet, at vi mister konkurrencekraft på dette vigtige marked, hvor vi både har slagtning, salg af fersk kød og forarbejdede produkter. Det er en udvikling, vi som koncern ikke kan leve med fortsætter. Det britiske marked har siden 2012 været Flemming N. Enevoldsens forretningsmæssige ansvar, men vi har desværre konstateret, at der i dag er strategisk uenighed mellem bestyrelsen og ham om, hvordan Tulip Ltd. UKs situation med mistet konkurrencekraft skal adresseres. Derfor har vi indgået denne aftale, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Danish Crowns bestyrelse understreger, at koncernen stadig har stor tiltro til og føler sig dybt forpligtet overfor det britiske marked og de i alt 5.900 medarbejdere, Danish Crown har på sine 15 produktionsfaciliteter i Storbritannien. Tulip Ltd. UK omsatte i seneste regnskabsår for 11,7 milliarder kroner. Der forventes fortsat en betydelig, positiv indtjening for Tulip UK i indeværende regnskabsår, skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danish Crowns bestyrelsesformand Erik Bredholt oplyser, at Danish Crown straks starter rekrutteringen af en ny Group Executive Vice President til at tage strategisk ansvar for Tulip Ltd. UK samt en række andre datterselskaber. Indtil da rapporterer den britiske organisation direkte til Group CEO Jais Valeur.