Tican a.m.b.a. har indgået en rammeaftale om overdragelse af aktiekapitalen i Tican A/S til den tyske fødevarekoncern Tönnies.

Efter fusionen mellem Tican og Danish Crown blev afblæst, har Tican nu meddelt, at virksomheden fusionerer med den tyske fødevarekoncern Tönnies.

Aftalen er indgået efter, at fusionsaftalen med Danish Crown udløb ved midnat den 31. oktober 2015 uden at have opnået godkendelse fra konkurrencemyndighederne i Danmark. Tican A/S er holdingselskab for samtlige Ticans aktiviteter inden for svineslagtning og kødforædling i selskaberne Tican Fresh Meat A/S, de engelske selskaber Direct Table Foods Ltd., Pro-Pak Foods Ltd., Tican UK og Tican Chilled samt det polske forædlingsselskab Nove Sp.zo.o. Salgsselskaberne i Tyskland og Kina er ligeledes omfattet af aftalen.

Jævnfør aftalens tidsplan, gennemføres due diligence i november, hvorefter endelig aktieoverdragelsesaftale indgås mellem parterne i umiddelbar forlængelse heraf, lyder det fra Tican. Transaktionen forventes at skulle godkendes af EU's konkurrencemyndigheder, men denne godkendelse forventes at kunne ske inden for cirka en måned fra anmeldelsen - altså omkring årsskiftet. Ved parternes godkendelse af den endelige aktieoverdragelsesaftale, er andelshavernes økonomiske interesser i selskabet i form af konkurrencedygtig restbetaling for regnskabsåret 2014/15 og indestående på a-konti sikret, lydet det fra Tican.

Aftalen med Tönnies giver samtidig tillid til, at den fremtidige afregningspris for slagtesvin og - søer vil være på et konkurrencedygtigt niveau. Det har ligeledes været afgørende for bestyrelsen og ledelsen, at sikre den fremtidige drift og udvikling af Ticans selskaber - herunder også de cirka 700 arbejdspladser i Danmark, oplyser Tican.