EU-Kommissionen henviser fusionen mellem Danish Crown og Tican til videre behandling i Danmark.

EU-Kommissionen har truffet beslutning om at henvise fusionen mellem slagterivirksomhederne Danish Crown og Tican til Danmark.

Henvisningen betyder, at de danske konkurrencemyndigheder overtager behandlingen af slagterifusionens virkninger i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal nu undersøge, om fusionen vil hæmme konkurrencen betydeligt til skade for blandt andre de danske forbrugere.

Kommissionen modtog den 3. juni 2015 en anmeldelse af fusionen mellem de to danske slagterivirksomheder Danish Crown og Tican.

Transaktionen vil indebære, at Tican overfører alle sine aktiviteter til Danish Crown, og at Ticans andelshavere bliver andelshavere i Danish Crown.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Som udgangspunkt er det virksomhedernes omsætning, der bestemmer, om en fusion enten er underlagt fusionskontrol i EU eller dansk fusionskontrol. Hvis en fusion skal anmeldes til Kommissionen, kan en EU-medlemsstat dog anmode Kommissionen om at overtage ansvaret for fusionens behandling.

Både Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen bedst behandles i Danmark. Fusionen skal nu anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ifølge konkurrenceloven gælder der faste tidsfrister for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af fusionen, og fusionen må ikke gennemføres, før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt den.