Det er lykkedes EU-kommissionen at forhandle en aftale på plads med Rusland, som betyder, at eksporten af biprodukter fra Danmark forhåbentlig kan genoptages i første halvår af 2015.

- På nuværende tidspunkt er det meget svært at vurdere både tidshorisonten og effekten af aftalen. For inden eksporten af blandt andet svinelever og svinehjerter kan genoptages, skal der først forhandles en overordnet aftale på plads mellem Rusland og Danmark. Derefter skal hvert enkelt produktionsanlæg inspiceres og godkendes af de russiske fødevaremyndigheder. Når det så er på plads, kan vi genoptage salget af biprodukter. Derfor forventer vi, at det vil tage nogle måneder, inden vi har godkendelser og de første ordrer på plads, siger Søren Tinggaard, der er underdirektør i Danish Crowns eksportafdeling.

Det er næsten et år siden, Rusland lukkede for importen af svinekød fra EU. Det skyldtes dengang udbrud af afrikansk svinepest i både Polen og Litauen.

Kun biprodukter

Aftalen, der netop er faldet på plads i Bruxelles, giver de enkelte EU-lande mulighed for at forhandle individuelt med Rusland om en ophævelse af det forbud mod import af svinekød fra EU, der blev indført i forlængelse af udbruddene i Polen og Litauen. Aftalen er derfor ikke en lempelse af den embargo, Rusland indførte på fødevarer fra EU i august, men derimod en åbning for en række biprodukter, der ikke er omfattet af embargoen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den rigtige retning

- Det er absolut et skridt i den rigtige retning, men der er stadig langt til en normalisering af eksporten til Rusland. Aftalen gælder udelukkende biprodukter, så eksempelvis kamme, bove, nakker og skinker er ikke omfattet. Samtidig er den russiske valuta svækket mærkbart gennem de seneste måneder, så derfor kan man frygte, at købelysten fra russisk side vil være begrænset, siger Søren Tinggaard.