Vi skal fortsat gøre alt hvad vi kan for at beskytte den danske svineproduktion mod introduktion af Afrikansk Svinepest (ASF). Det er vildsvin og mennesker der udgør den største risiko.

Som situationen er lige nu, er Fødevarestyrelsens trusselsvurdering af risikoen for at ASF kommer til Danmark: "Meget lav."

Hvis ASF findes i vildsvin, eller der kommer udbrud i en tambesætning i Schleswig-Holstein, vil vurderingen givetvis blive en helt anden.

De seneste tal jeg har modtaget fra Naturstyrelsen den 15. januar 2021 er, at der er to vildsvin tilbage!

Men der er heldigvis ingenting der tyder på, at ASF er luftbåren og kan spredes med vinden (i modsætning til for eksempel Mund- og Klovsyge). Når man ser på spredningen i EU siden ASF kom til unionen i 2014, så er det ikke noget som helst, der peger i retning af, at vinden spiller en rolle. De udbrud man har set i Tjekkiet og Belgien ville man ikke kunne have inddæmmet til små geografiske områder og kun i vildsvin hvis smitte kunne spredes via vinden. Udbruddene i både Tjekkiet og Belgien skyldes med meget stor sandsynlighed madaffald med ASF-virus som mennesker har efterladt i naturen og som vildsvin samlede op.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind