sonsoreret-indhold

Automatisk oplæsning:

EuroTier skaber kontakt mellem gæster og udstillere på ny digital platform

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Få føling med og indblik i udviklingen, når 1400 udstillere på EuroTier 2021 og et endnu ukendt antal besøgende mødes på messens nyudviklede digitale platform, hvor der tilbydes en bred vifte af muligheder for kommunikation.

EuroTier er Europas største husdyrmesse. Den holdes hvert andet år og besøges af omkring 150.000 gæster. Dermed er den mere end tre gange så stor som Agromek. EuroTier har været holdt siden 1993 som en fysisk messe, men i år er det anderledes. Pandemien betyder, at messen afvikles som et digitalt møde mellem udstillerne og de besøgende.

Arrangøren, som er DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), er dog fuld af fortrøstning. Der er nemlig udviklet en ny digital platform, og den indeholder en bred vifte af faciliteter, som skal gøre det let og enkelt for den besøgende at skabe kontakt og kommunikere med udstillerne.

Alt hvad gæsterne skal bruge for at deltage i messen er en mikrofon, et kamera og en højttaler eller hovedtelefon.

Mød udstillerne

Sideløbende med EuroTier afvikles energimessen EnergyDecentral med innovative løsninger inden for energifremstilling i landbruget.

Man har kunnet registrere sig og bestille billet til begge messer siden begyndelsen af januar, og allerede fra den 1. februar kan man som messegæst logge sig ind på platformen og begynde at planlægge hvilke udstillere, man vil mødes med i løbet af messedagene fra 9. - 12. februar.

-Platformen tilbyder en fuld tekstsøgning. Det betyder, at man kan taste flere forskellige søgeord ind på samme tid. Systemet vil da lynhurtigt komme med forslag til relevante udstillere og produkter, siger Malene Conlong fra International communications i DLG.

Når man som gæst har fundet frem til de udstillere, man synes er interessante, kontakter man dem enkeltvis på platformen for at aftale på hvilken dato og tidspunkt, man gerne vil mødes. Møderne finder sted i messedagene via live video og live chat. Man kan dog også mødes med udstillerne uden forudgående aftale.

Hvis man i løbet af messedagene ikke når at orientere sig om alt det, man synes er interessant, så er der rig mulighed for at få det hele med alligevel. Platformen er nemlig åben helt frem til midten af april.

Den lange åbningstid kan der blive behov for, idet der er tilmeldt i alt 80 verdenspremierer, som ikke tidligere har været omtalt. Dertil kommer talrige andre produkter, som de 1400 udstillere viser på messen.

Udenfor Tyskland har 900 udstillere tilmeldt sig messen. Fra Holland er der tilmeldt 143, Frankrig 109, Italien 80, Kina 59, Spanien 57, Østrig 55, Danmark 53, Belgien 40, Storbritannien 30, Polen og USA 27 udstillere.

Trends inden for kvæg og svin

Mange af de udstillede produkter afspejler trends inden for international husdyrproduktion. Det gælder ikke mindst de produkter, der vandt medaljer under EuroTiers preview i december.

-I udvælgelsen lagde juryen vægt på for eksempel praktisk anvendelighed, dyrevelfærd samt miljø og energieffektivitet, siger prof. Dr. habil. Matthias Schick fra EuroTiers uafhængige innovationskomité. Han tilføjer, at tendenserne inden for kvæg- og svinebrug også i høj grad afspejles i de øvrige udstillede produkter.

-Inden for svineproduktion er automatisering blevet introduceret tidligere end hos andre typer husdyrbrug. Derfor ser vi, at udviklingen inden for svinebrug i dag koncentrerer sig om sikkerhed og optimering af fodring, klimakontrol og energieffektivitet. Og med fokus på mere dyrevelfærd ser vi også flere, der benytter strømaskiner, grovfoderautomater samt rode- og beskæftigelsesmaterialer, forklarer Matthias Schick.

Han tilføjer, at der i kvægbruget er stor fokus på forbedret hygiejne inden for kalvehold.

- Især nye muligheder for kemikaliefri desinfektion er værd at bemærke, og inden for fodring af kalve ses en trend i retning af forbedret dyrevelfærd.

-I mælkeproduktionen ser vi udviklingen gå i retning af mere automatisering og reduktion af klimagasser. Eksempler er "Cow Toilet", som vandt guldmedalje, og systemer til separation af ajle og tørstof, lyder det fra Matthias Schick.

Dyrevelfærd og digitalisering

Digitalisering er en megatrend. Den kombinerer økonomi med bæredygtighed. Automatiske analyser via sensorer og netværk samt intelligent sundhedsovervågning er eksempler på, at digitaliseringen rykker stadig længere og længere op på den teknologiske dagsorden i landbruget.

Den vellykkede kombination af digitalisering og dyrevelfærd illustreres ganske godt af sølvmedaljevinderen "Calf Monitoring System", der også vandt dyrevelfærdsprisen. Systemet er non-invasivt og giver samtidig kvægbrugeren et mere præcist indblik i kalvenes sundhed med mulighed for at træffe bedre forholdsregler og dermed bruge mindre antibiotika.

Fagligt udnytte

Men det er ikke kun gennem udstillernes innovationer og produkter, at man som messegæst kan tilegne sig ny viden og udsyn. Der er også tilrettelagt et bredt fagprogram under ledelse af 25 fagfolk fra DLG. Der er planlagt i alt 300 arrangementer og samtaleforums, og disse vil have deltagelse af flere end 500 personer fra forskellige organisationer, foreninger og udstillinger.

I det brede fagprogram behandles aktuelle emner inden for emissions-reduktion, præcisionsteknologi, fodring, gødskning, management og dyrevelfærd. Man deltager i fagprogrammet gennem tre slags webinarer:

I "DLG Studio" kan man lytte til eksperter, som diskuterer og taler om aktuelle emner inden for den internationale husdyrproduktion.

"DLG Spotlight" er stedet, hvor eksperterne berører aktuelle problemstillinger og strategier inden for eksempelvis kvægbrug, svinebrug, fjerkræproduktion, energi og emissionskontrol.

I "DLG discussion forums" behandles top-aktuelle emner med deltagelse af udstillere, eksperter og messegæster.

-Vi ser frem til en velbesøgt messe, og vi er sikre på, at man som gæst vil få et stort fagligt udbytte ved at benytte vores enkle og intuitive platform, siger Malene Conlong.

Det digitale EuroTier inviterer læsere til messen med fribilletter her