Vi skal ind i det nye år i samlet flok.

I landbruget er vi gode til at samles. Senest viste traktor-demonstrationerne, at landbruget kan stå sammen på tværs af specialer. Det betyder noget for landbruget internt, men det betyder bestemt også noget for evnen til at få politikerne i tale.

Derfor bliver jeg ked af det, når følelsen af splittelse æder sig ind i egne rækker. For eksempel er det som om, at de eksporterende smågriseproducenternes økonomiske situation ikke må italesættes af toppen i vores brancheorganisation.

Jeg ved godt, at vi ikke skal prale med at være et "solnedgangserhverv", men internt skal vi kunne forstå og støtte hinanden. Vi må ikke grave grøfter mellem hinanden i landbruget. Specielt ikke denne tid, hvor vi er mere isolerede end nogensinde. Rent politisk er jeg også sikker på, at der er rigeligt mange, der vil udnytte en intern splittelse i landbruget. Men vi skal stå sammen - også når smittetrykket splitter hele erhverv ad.

I årets første Hyo har vi, ud over en masse svinefaglige artikler, en økonomi-artikel om at kende sit likviditetsbehov og en artikel fra socialkonsulenten om at komme igennem en konkurs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Likviditetsbehovet er kompromitteret især i smågriseproduktionen, og det kan give behov for at vende ikke bare hver øre, men også mulighederne for et andet liv.

Minkproducenterne er blevet kastet hovedkulds ud i et andet liv uden mink. Det har Magt-Mette meget grundigt sørget for. Hun nyder stadig sine kernevælgers respekt for "at passe på os".

Jeg er bange for at vi skal passe på os selv herude på landet. Vi skal ikke regner med, at der kommer nogen udefra og redder os - tværtimod.

Landbruget bliver nødt til at gå ind i det nye år i samlet flok, det er godt for alt.

Godt Nytår.