Som aktiv griseproducent indsamler du en stadig stigende mængde data. Disse data kommer blandt andet fra dine daglige registreringer på din mobiltelefon, dit foderanlæg eller foderstationer samt klimaanlæg og forskellige typer af vægte. Derudover kan det være, at du også udveksler data med dit slagteri eller avlsselskab. Det store spørgsmål er, hvad kan du få ud af alle disse data?

MyAgroVision.com

For at give dig den bedst mulige udnyttelse af disse data vil vi gerne introducere dig til vores MyAgroVision kundeportal, hvor du finder vores nye AgroVision Analytics rapporter. Med denne portal giver vi dig let adgang til letlæselige og inaktive rapporter, uanset hvor og hvornår du måtte have brug for dem.

ProduktionsMonitor

Den første rapport vi vil introducere dig til, hedder "ProduktionsMonitor", som giver dig et komplet overblik over den daglige drift og giver dig som leder et bedre værktøj til at styre og justere dine arbejdsgange. Du kan nemt klikke dig gennem rapporten der indeholder løbninger, faringer, fravænninger, tjekliste og smågrisedødelighed.

Flere informationer?

Med AgroVision Analytics får du mere indsigt i din forretningsproces. Se videoen for at lære mere om AgroVision Analytics her

www.agrovision.com/dk