- Så er der gode råde at hente i Hyo. Her har vi behandlet mange af de emner der tages op på dette års svinekongres.

I dag bliver både priser, økonomi, normer, PRRS, medicinsk zink, løse søer og pattegriseoverlevelse taget under kærlig behandling på den alternative svinekongres online.

Hvad stiller vi op med PRRS?

Det prøver Lars E. Larsen, Professor Københavns Universitet og Charlotte Sonne Chefforsker, dyrlæge hos Seges Svineproduktion, at svare på i dag på Viden på Tværs.

Få styr på PRRS

Se også:

Få styr på PRRS

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Erfaringer med løse søer i farestalden

På dette foredrag kan I høre Hans Holm fortælle om at passe løse diegivende søer i Norge og ved I/S Gammelgaard. Kristina Sonne har haft søer i kassesti, i stier med boks i nogle få dage på Søndregaard. Nu har hun helt løse søer i farestalden, hun fortæller om fordele og ulemper ved at slippe soen løs. Chefforsker Vivi Aarestrup Mousten viser resultater fra Seges Svineproduktions forsøg med farestier til løse søer.

Løse søer på Krannestrup

Se også:

Løse søer på Krannestrup

Hvor klar er du til fravænning uden zink?

Det finder Tina Sørensen, Konsulent Seges Svineproduktion, og Nicolai Rosager Weber Afdelingsleder Seges Svineproduktion, ud af om du klar til at fravænne dine grise uden brug af medicinsk zink. De to eksperter tager dig med gennem testen på zinkguide.dk, og fortæller de om den viden, der ligger bag anbefalingerne.

Hvad er hot - når medicinsk zink er not?

Se også:

Hvad er hot - når medicinsk zink er not?