Høj notering og en kraftig stigning i kødprocenten har betydet, at vi de seneste halvandet år har set nye tendenser inden for fodring af slagtesvin. Tendenser som måske er kommet for at blive, selvom noteringen falder igen.

Klassificeringskontrollen fra slagterierne viser, at den gennemsnitlige kødprocent steg fra 59,8 procent i 1993 til 60,3 procent i 2013, det vil sige en stigning på 0,5 procent-enheder på 20 år. I starten af 2018 så vi dog en ny udvikling, hvor kødprocenten begyndte at stige relativt meget, og fra starten af 2018 til udgangen af 2019 steg kødprocenten med cirka 0,8 procent-enheder (se figur 1). Det er en stor stigning, når de seneste to år sammenlignes med de foregående 20 år. Hvad den store stigning i kødprocenten skyldes, ved vi ikke med sikkerhed. Det kan måske være et udtryk for avl, som slår igennem på dette tidspunkt.

Data fra klassificeringskontrollen viser samtidig, at kødprocenten stiger på trods af, at den gennemsnitlige slagtevægt også stiger. Fra 2014 til 2019 er slagtevægten i gennemsnit steget med 3,1 kg. Så tidligere tiders tommelfingerregel om, at kødprocenten falder med stigende slagtevægt, er i de seneste år sat ud af spil. Vi ser flere og flere besætninger, som sagtens kan holde kødprocenten på 61-62 procent med en slagtevægt på over 90 kg i gennemsnit. Denne udvikling i kombination med den høje noteringen i 2019 og starten af 2020 har åbnet op for nye foderstrategier ved slagtesvinene.

Højere slutfoderstyrke har givet nye resultater

Den høje notering igennem 2019 har fået mange slagtesvineproducenter til at afprøve en højere slutfoderstyrke. Det skyldes primært ønsket om en højere slagtevægt, men har også givet den sidegevinst, at slagtesvinene kommer hurtigere igennem staldene. Det giver bedre tid til vask og udtørring samt reparationer og vedligehold. Seges Svineproduktion har de seneste år anbefalet en slutfoderstyrke på 2,8-3,0 FEsv pr. dag. Højere slutfoderstyrker er tidligere blevet testet (meddelelse nr. 1027 og meddelelse nr. 1100), men konklusionen blev hver gang, at foderforbruget stiger og kødprocenten falder, hvilket betød en lavere produktionsværdi. De sidste halvandet år har vi dog set, at nogle besætninger kan hæve slutfoderstyrken til 3,4-3,6 FEsv pr. dag, uden at det påvirker kødprocenten. I nogle tilfælde er foderforbruget ligefrem faldet ved højere slutfoderstyrke, så det har givet bedre produktions-resultater hele vejen rundt.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind