Der er et stort økonomisk potentiale i kvalitetssikring af hjemmeblanderanlæg og E-kontrol.

Foder er den væsentligste omkostning i svineproduktionen og er derfor genstand for stor opmærksomhed - specielt på staldgangen. Som hjemmeblander kan der tjenes penge på at blande selv, dog skal mange forudsætninger være opfyldt. Først og fremmest skal lysten og interessen være til stede. Derudover den nødvendige tid. Hvis anlægget ikke løbende tilses og serviceres, kan der hurtigt sættes mange penge til. Et kvalitetssikret hjemmeblanderanlæg er udgangspunkt for en sikker E-kontrol og dermed et godt redskab til at spotte økonomiske potentialer i produktionen.

Fin-tuning af hjemmeblanderanlægget

Når der laves en gennemgang af, om hjemmeblandingen er forløbet efter forskriften, kan det være vanskeligt at holde overblikket og vide, om man er kommet hele vejen rundt. Derfor kan det være en fordel at have en tjekliste, som sikrer, at alle tænkelige faldgruber bliver set efter. Det er vigtigt at sikre sig, at man har en plan for, hvad der er vigtigt at holde kontrol med løbende, og hvordan det gøres nemmest. Din foderrådgiver kan hjælpe med gennemgangen og med at lave en plan for, hvordan hjemmeblanderanlægget skal tilses og serviceres over året.

Første trin er at lave en oversigtstegning over hjemmeblanderanlægget. Er der tale om et vådfoderanlæg, laves der en skitse over hele produktionsanlægget, som viser placeringen af rørstrengene. Det er alfa og omega at have sådanne oversigtstegninger, da det skaber et godt overblik over, hvor der eventuelt kan ske fejl.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind