I et biomasseanlæg fra Linka Energy kan halm, affaldsprodukter og andre let tilgængelige materialer benyttes som brændsel. Du kan derved tjene penge ved at lægge om til grøn energi og samtidig udlede mindre CO2.

Nogle af de helt store emner i verden er klimaforandringer og bæredygtighed. Det er to emner, som er svære at komme uden om. Også i landbruget. Mange danske landmænd og fødevare-producenter er igennem de seneste år hoppet med på den grønne bølge og har anskaffet sig et biomasseanlæg fra Vestjyske Linka Energy. Flere kunder fortæller, at de er stolte af at have fået en grøn profil ved skiftet til et biomasseanlæg fra Linka.

Ved at udskifte olie og gas med biomasse som energikilde, nedbringes klimabelastningen samtidig med at den økonomiske gevinst øges. I bæredygtighedens tegn kan man sige, at denne form for energi er CO2-neutral. Alternativet til at afbrænde biomassen er bortskaffelse eller naturlig nedbrydning, og netop denne nedbrydningsproces vil udsende samme mænge CO2, men fordi der med et anlæg fra Linka udvindes energi, resulterer det i en CO2-neutral energikilde.

Cirkulær økonomi

Hos Linka er det vigtigt at fremme cirkulær økonomi hvor biomassen dyrkes og anvendes lokalt. Dette gælder alt fra dyrkningen af afgrøder - til afbrænding som medfører energi - og slutteligt til asken der genanvendes som gødning til nye afgrøder.

Brændsel findes i baghaven

Som landmand er det ofte nemt og billigt at skaffe halm og anvende dette som brændsel. Siden det første Linka-anlæg blev produceret for mere end 40 år siden er der blev udviklet kedler hvor mange andre produkter end blot halm kan anvendes som brændsel. Et affaldsprodukt som kornafrens er også meget anvendeligt og ligeledes er næsten alle former for træ.

De minimale driftsudgifter og det minimale driftsbehov er med til at gøre et Linka-anlæg til en god investering på lang sigt. Og ved at bruge egen halm er der en vis sikkerhed i, at halmen har en høj kvalitet. Ved Linkas forbrændingsteknik er der en høj udnyttelse af halmen, som i sidste ende er en fordel for både økonomien men også miljøet.

Nyhed

Hos Linka bliver der hele tiden udviklet nye produkter. Nyeste produkt er en automatisk stenfælde, som nemt kan påmonteres, hvorefter alle uvelkomne sten i halmen bliver sorteret fra. Der vil komme mere information om denne nyhed i starten af sommeren.