Ventilationsdesign, gyllekøling og høj udnyttelse af luftrenserkapaciteten gør udvikling af nabonære og bynære bedrifter mulig, også uden at ødelægge projektets økonomi.

Lugtbegrænsninger på grund af nærtliggende byer eller naboer er ofte en uoverkommelig forhindring for fremtidig udvikling af bedriften, da rensning af luften er relativt dyrt, og da flytning af ejendommen naturligvis heller ikke er muligt. For nogle er køb af naboens ejendom en løsning, men har man byer eller flere naboer indenfor genegrænserne, er det umuligt at købe sig ud af en lugtgeneproblematik. Men det behøver ikke stoppe udviklingen af bedriften. Det kræver dog forberedelse og langsigtet planlægning, når man udvikler sin bedrift, for ventilationsdesign og gulvtype påvirker både den absolutte lugt som stalden afgiver, og mulighederne for, hvordan lugten kan reduceres. Har man ikke forberedt sig på den næste udvidelse af bedriften, kan lugtgenegrænserne være en meget dyr forhindring med store etableringsomkostninger og en stor driftsomkostning til luftrensningen.

Gulvtypen bestemmer lugten i produktionen

Når lugtgenegrænserne er et problem, kan man arbejde med at reducere lugten, eller øge lugtens opblanding i luften via ventilationen. I det følgende beskrives først, hvad man kan gøre for at reducere lugten og derefter mulighederne for at øge lugtopblandingen i luften. Til sidst gennemgås effekten af at være godt forberedt på den næste udvidelse, når man ligger på grænsen af en lugtgenegrænse.

Valg af gulvtype er vigtig, da delvist spaltegulv har mindre lugtgene per arealenhed end fulddrænede gulve. Vil man have fulddrænede gulve kan man reducere lugtgenen ved at have hyppig udslusning.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind