Udenlandske forsøg viser, at probiotika tilsat diegivningsfoder giver god vækst og overlevelse hos pattegrise.

I en tysk afprøvning viser BioplusYC positive effekter på pattegrisedødelighed og vækst i farestalden. BioplusYC har været brugt i over 10 år (som BioPlus2B) til blandt andet søer og slagtesvin der bøvler med akut tarmbrand og gaspustere. Men en tysk afprøvning tyder nu på, at tilskud til søer, også kan have positive effekter på pattegrisene. På grund af ens forhold for de to grupper, kontrol og forsøg, var det muligt at udlede effekten af probiotike, BioPlusYC, på pattegrisenes produktivitet. Resultaterne viser signifikante forbedringer af fravænningsvægt, daglig tilvækst og dødelighed før fravænning, se tabel 2.

Søer fik probiotika - pattegrisene leverede resultater

Formålet med afprøvningen var at undersøge effekten af BioplusYC på 116 højtydende, diegivende søers produktivitet, såvel som pattegrisenes produktivitet under kommercielle forhold i produktionsbesætning. Søerne blev inddelt i 10 faste grupper bestående á 11-12 søer i hver gruppe. Den ene gruppe fik tildelt 1.3 x 109 CFU BioPlus YC pr. kg færdigfoder. Forsøget tildeling startede cirka syv dage før faring og fortsatte indtil fravænning. Alle pattegrise (Danbred x Piètrain) fik tildelt ens starterfoder uden BioplusYC. Alle kuld blev standardiseret til en kuldstørrelse på 13 homogene grise via kuld udjævning indenfor samme gruppe, i løbet af de første 24 timer.

Produktiviteten mellem de to grupper søer var ikke statistisk forskellige, hvilket var forventet da probiotika først blev givet syv dage før faring. Resultaterne kan ses i tabel 1.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind