Ny lawsonia-vaccine skal gøre det nemt at beskytte grisen mod tabsgivende sygdomme.

Hidtil har det kun været muligt at vaccinere smågrise oralt mod Lawsonia. Nu er MSDs intramuskulære Lawsonia-vaccine Porcilis Lawsonia kommet på markedet i Danmark, som det første europæiske land. Firmaet forventer sig meget af den nye vaccine.

- Vi forventer at vores vaccine kan forbedre produktivitet, foderudnyttelse og tilvækst hos både klimagrise og slagtesvin. Med denne vaccine er det nu muligt, med et stik, at beskytte grisen mod både Lawsonia intracellularis, porcine circovirus type 2 (PCV2) og Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo), siger Anette Rasmussen, som er Marketing Manager hos MSD svin. Hun forklarer at MSD har sat et storstilet forskningsprojekt i værk, hvor 50 danske svinebesætninger skal undersøges for forekomsten af diarré og de tre mest almindelige bakterier: Lawsonia intracellularis, Escherichia coli og Brachyspira pilosicoli. Studiet skal belyse den økonomiske betydning af kombinerede infektioner i tarmen. Hun forventer at de første resultater foreligger I 2021.

Forbedring på foderforbrug

Lawsonia kan findes i op til 90 procent af danske svinestalde og cirka 10 procent af disse vaccinerer mod Lawsonia, forklarer Gitte Blach Nielsen, der er teknisk chef hos MSD Svin.

- Foderforbruget hos svin inficeret med Lawsonia stiger med op til 30 procent i ugerne efter infektion. Det er virkelig noget der rykker, og tilvæksten falder ligeså meget. Fald i tilvækst kan måles allerede inden forekomsten af diarre. Et dansk studie peger på tabt tilvækst med helt op til 400 g/dag i ugen før der konstateres diarré, siger dyrlægen.

Hvad vaccinen kommer til at koste er op til apotekerne. Men Gitte Blach Nielsen forventer, at hvis klimastalden alene skal betale vaccinen, så skal foderforbruget forbedres med ca. 0,15 FE pr. kg tilvækst. Hvis både klima- og slagtesvinestald skal betale, er pengene hjemme, hvis foderforbruget hvert sted forbedres med bare 0,05 FE pr. kg tilvækst. Det er bestemt indenfor rækkevidde og mere til, mener hun.

50 procent med tabsgivende forekomst

Gitte Blach Nielsen fortæller, at et tilfældigt besøg i 24 danske besætninger med smågrise, viser at 50 procent havde tabsgivende forekomst af Lawsonia.

- Vi har været ude i 24 besætninger, en tilfældig dag uden sammenhæng med diarre-udbrud. Prøver udtaget fra stierne viste, at 50 procent havde mere end 1 million Lawsonia-bakterier pr. gram gødning, hvilket man anser for at give tab i produktionen. Den store forekomst overraskede Gitte Blach Nielsen og hun forventer, at Porcilis Lawsonia vil gøre sit til at komme Lawsonia til livs i de danske svinebesætninger.