Frisk luft direkte i stien giver rene og tilfredse grise.

En forholdsvis kølig, men behagelig luft, slår mig i møde, da jeg går ind i Torben Hauskovs nye smågrisestald. Umiddelbart tænker jeg, at det er for koldt for grisene, men de stortrives i den lejede stald, hvor specialdesignede loftsventiler og automatisk huleopluk sørger for frisk luft og behagelig varme i trynehøjde.

- Jeg har ikke fortrudt det. Vi har ikke haft en eneste sti med svineri her i sommer. Det er jeg sikker på skyldes den direkte luftstrøm, der giver grisene mulighed for at blive effektivt afkølet, siger Torben Hauskov til mig, mens han viser rundt i staldene.

Luftstrøm direkte ned til gulvet

Det er en toklimastald, der før var løbestald, men nu er bygget om efter nye principper. Her har Torben Hauskov valgt et nyt ventilationsprincip, Direct Air, der er en specialdesignet loftsventil. Den monteres direkte over grisenes lejeområde. Når ventilen er åben, giver det en rolig luftstrøm, der ledes lige ned i stien, hvor der er brug for den. Loftsventilerne åbner først op ved en udetemperatur på 18 grader, og en given overtemperatur i stalden. Det er et enkelt system, og der er ingen teknik i loftsventilerne.

Temperaturen styres centralt ved at regulere omdrejningerne på ventilatoren i midtergangen. Et enkelt princip, der ser ud til at virke. Ikke én sti i stalden er svinet til. Grisene vejer omkring 25 kg, og de skal videre om en uge.

- Det er skønnest at passe grise, der ikke sviner. Alt andet lige må det give et mindre smittepres og mere veltilpasse grise, siger Torben Hauskov.

Mål temperaturen det rigtige sted

Torben Krog fra KJ Klimateknik forklarer om ventilationsprincippet i klimastalden.

- Det kan føles koldt her på gangen, men det er det ikke inde ved grisene. Det er en kombi-diffus ventileret stald, vi står i, og her kan temperaturforskellen nemt være 3-5 grader fra gangen og de få meter hen til hulen. Det giver grisene mulighed for at finde den rette temperatur, siger Torben Krog. Vi går ind i stien og på bare få meter bliver varme-virkningen intens. Min bekymring damper bogstaveligt talt af. Omgivelserne føles varme, da vi står på den faste del af gulvet, hvor der er gulvvarme. Det er en traditionel klimastald med en tredjedel spalter.

- Temperaturen skal måles en meter fra hulen, det dur ikke, hvis føleren er placeret forkert, det giver et dårligt indeklima for grisene. Vi skal være bedre til at informere om vigtigheden af følerens placering, for det er alfa omega, siger Torben Krog.

Automatisk huleopluk

- Vi skal ikke have for meget avanceret teknik, som nye medarbejdere skal sættes ind i. Det gælder også hulernes automatik, udtaler Torben Hauskov. Det automatiske huleopluk starter med at være helt lukket ned den første uge, for herefter langsomt at blive åbnet helt op på 30. dagen. Huleopluk styres via Gemini-styringen og åbningen styres efter antal dage (fra dag 7 indtil dag 30).

- Det skal være brugervenligt og nemt. Vi har lavet en kontakt, man bare skal trykke på, når man går ind i stalden, så åbnes alle hulerne, og man kan nemt inspicere grisene. Låget lukker selv ned efter 30 minutter, forklarer Torben Krog.

Det skal være enkelt

Det er et stort spring at smide luften direkte ned i stalden og regulere på ventilatoren for at optimere temperaturen, men Torben Hauskov ser tydelig forskel. Han har smågriseproduktion på fem lokaliteter, og i denne stald har indeklimaet fungeret fra dag et.

- Jeg er ikke tilhænger af komplicerede systemer. Vi skal gøre det så simpelt så muligt. Det skal være funktionelt for os, der går i stalden. Det kan godt være, at der er kompliceret automatik inde bagved, styret af pcén, men her i stalden skal det være simpelt at sætte grise ind, sørge for optimalt klima og regulere på foderet, slår Torben Hauskov fast.

Ny styring fra mobilen

Torben Hauskov har indvilget i at være med til at afprøve et nyt styringskoncept, som køre via scanner og apps på mobiltelefonen.

- Det er den vej, det går. Vi bruger vores telefoner til alt muligt andet, derfor er det smart, hvis vi også kan bruge den til klimastyring.

Torben Krog er glad for muligheden med afprøvning hos Torben Hauskov.

- Det er guld værd at have en god sparringspartner. Torben er ikke bange for at sige sin mening, og den kan vi bruge til at optimere vores klimaløsninger.

De to navnebrødre er enige om, at styresystemer skal være enkle, og mulighederne for fejl skal minimeres. Det kan blandt andet ske ved, at appen giver differentieret adgang for medarbejdere.

- Der er ingen grund til, at alle skal kunne pille ved det hele. Derfor kan differentieret adgang i appen hjælpe med at undgå store fejl, afslutter Torben Hauskov.

Se videoen fra Havskov Svineproduktion.