Søer fodret med fermenteret raps fravænner flere og mere modstandsdygtige grise, fastslår Lublin Universitet i et nyt forsøg.

Fermenteret foders indflydelse på soen

I et uvildigt so-forsøg udført af Lublin Universitet i Polen, har forskerne gjort sig en række opsigtsvækkende fund. I forsøget blev to forskellige slags foder og deres effekt på søer og grise sammenlignet. Forsøget blev igangsat i drægtighedsperioden og sluttede ved fravænning. De to slags foder afprøvet bestod af et basisfoder og et basisfoder, hvor en del af soyaproteinet blev erstattet med fermenteret raps.

Soen afgør kvaliteten af grisen

Det er kvaliteten af soens immunforsvar og tarmflora, som afgør, hvor modstandsdygtige soens grise bliver. I drægtighedsperioden overfører soen antistoffer til fostrene via moderkagen og efter faring direkte til pattegrisen via råmælken. Antistofferne har til formål at sikre et velfungerende immunforsvar og en god start for grisene. Antistofferne forbliver aktive i blodet i op til flere måneder efter faring.

Bedre tarmflora

Forskerne konstaterede, at søer fodret med fermenteret raps fik en bedre tarmflora med færre dårlige bakterier sammenlignet med basisdiæten. Andelen af sygdomsfremkaldende bakterier i soens gødningen blev reduceret med op til 99 %. Ud over at øge andelen af gavnlige mælkesyrebakterier i tarmen, havde fermenteret raps også en anden og væsentlig effekt på soens mælk.

Flere antistoffer i råmælken

Fermenteret raps er kendt for at kunne øge mælkeydelsen hos søer. Forsker Paulina Tamez blev dog overrasket over, hvor stor en forskel,man kunne måle i råmælken. Under analyse af mælken fandt man frem til, at fermenteret raps påvirkede antallet af antistoffer i soens råmælk kraftigt. Om resultatet udtalte Paulina: "Gylte producerede hele 40 % flere antistoffer i mælken og søer 25 % flere antistoffer sammenlignet med basis-diæten. Dette resultat er med til at forklare, hvorfor grisene ikke kun opnår bedre resultater, men også hvorfor de er mere modstandsdygtige"

Flere fravænnede grise

Forsøget viste også, at gylte og søer fodret med fermenteret raps i gennemsnit fravænnede halvanden til to grise mere per kuld. Med de nyeste resultater indtager soen en endnu vigtige rolle i forhold til optimering af produktionen.

Erfaringer fra kommercielle besætninger

Tilskudsfoderet er allerede på markedet og afprøvet i kommercielle besætninger med god effekt på malkning, fravænning og tilvækst.

"Vi har flere besætninger, som melder om gode og vedvarende resultater. Typisk er producenterne udfordrede på malkeydelsen og kvaliteten i farestalden - og her kan vi virkelig gøre en væsentlig forskel", udtaler Jens Legarth, CEO for European Protein.

Poul Grøntved er griseproducent og bor i Sæby. Han bruger EP 199 til sine 800 søer. Se Pouls resultater på europeanprotein.com