Øg slutfoderstyrken for at få en højere slagtevægt.

For slagtesvineproducenterne gælder det om at udnytte den gode notering maksimalt. Med det gunstige bytteforhold mellem foder og svinekød, gælder det om at lave grisene så tunge, som muligt indenfor miljøgodkendelsens rammer, skriver Svinerådgivningen i deres nyhedsbrev.

Rådgiver Jes Callesen siger til Hyo, at den optimale slagtevægt nu er over 90 kg. For at komme der op skal tilvæksten være så høj som mulig. Man skal dog være opmærksom på de hurtigvoksende grise, der er i risiko for overvægt. Den højere slagtevægt må ikke opnås være på bekostning af kortere tid til vask og udtørring.

- Ved vådfodring skal man øge slutfoderstyrken, men sørge for at få hutigløberne pillet ud, så de ikke bliver for store fede og afregnes som søer. Så ryger fortjenesten. Vær også opmærksom på at grise over 90 kg slagtet, er store optager mere plads i stalden. Det giver mindre bufferplads, hvis grisene ikke afhentes til tiden. Det er derfor ekstra vigtigt at grisene bliver afhentet til tiden, siger Jes Callesen.

Øg vådfoder tildeling til 3,2 FE/dag

I stalde med vådfoder anbefaler Svinerådgivningen først og fremmest at øge fodertildelingen i starten af vækstperioden. Men også slutfoderstyrken skal øges, så grisene ikke vokser unødig langsomt sidst i vækstperioden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I øjeblikket skal slutfoderstyrken øges til 3,20 FE/dag. Det vil tage toppen af kødprocenten, men foderforbruget vil kun øges marginalt. Den omkostning er dog meget lille i forhold til gevinsten ved at øge slagtevægten, siger Jes Callesen.

Læs om hvordan du optimere slagtevægten i Hyo