Ledelse er den fællesnævner, der binder alle ressourcer sammen i en virksomhed og derfor ofte årsagen til at de ønskede resultater ikke opnås.

Der er en direkte sammenhæng mellem ledelse og resultater. Derfor er det af stor betydning, at der tales om ledelse og at man som leder har de rigtige værktøjer til at engagere og inspirere sine medarbejdere. Alle mennesker påvirkes af ledelse. Derfor mener jeg ledelse er det vigtigste vi kan beskæftige os med.

I mit virke som rådgiver i ledelse og forretningsudvikling, er det naturligt for mig at tale om og forholde mig til ledelse hver dag. Jeg vil fremadrettet dele mine oplevelser og erfaringer med Jer læsere. Ligesom jeg gerne behandler indkomne spørgsmål og problemstillinger fra Jeres hverdag. Min mission er at sætte ledelse på dagsordenen i dansk landbrug.

Jeg vil i denne første artikel, med inspiration fra Hildebrandt og Brandi, behandle ledelsesbegrebet som overordnet virksomhedsledelse og hvad jeg ser som de største ledelsesudfordring i landbruget.

Virksomhedslederens udfordring

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Først og fremmest vil jeg gøre en ting klart. Landbruget som branche og dens omverden er i forandring. Dermed har behovet for ledelse også ændret sig. Vi kan ikke klare os med fokus på resultater alene. Som leder i landbruget skal man forholde sig til forskelle i kultur og generationer. Sammen med et øget pres fra samfundet nationalt såvel globalt. Det gør at der stilles høje krav til fokus på:

? Virksomhedens eksistensberettigelse ? Værdier og formålsbeskrivelse

? Kerneydelsen ? Hvad skal virksomheden producere og outsource?

? Nytænkning ? Innovation

? Kompetencer i organisationen ? Læring og udvikling

? Netværk ? Relationer og partnerskaber

? Bæredygtighed ? Etik og social ansvarlighed

Man kan ikke klare sig med styring og administration alene. Med de forandringer der sker omkring os bliver ledelse mere og mere vigtig.

Hvad er god ledelse?

Ledelse er igennem tiden blevet defineret på utallige måder. Nogle har endda taget sig den frihed at diktere hvad god ledelse er, hvilket for mig er en smule snæversynet, grænsende til arrogant. Hvor ved vi fra hvad god ledelse er? Spørger du alle dine medarbejdere vil du ikke få et entydigt svar. Som leder må du samle viden og værktøjer til udførelse og erfaringer nok til at vide hvad og hvordan du skal gøre i en given situation. Lad mig alligevel prøve at give mit syn på sagen.

Ledelse er for mig en langsigtet opgave. Evnen til at skabe mening, rammer og rum til at medarbejderen kan udfolde sit fulde potentiale og skabe resultater i overensstemmelse med virksomhedens vision. Det giver loyale, kreative og selvledende medarbejdere.

Talent for ledelse

Der tales om at have talent for ledelse. Det er meget muligt. Ligesom i alt andet kan talent ikke klare det alene. Til gengæld kan træning langt hen ad vejen kompensere meget for mangel på talent. Med andre ord skal ledelse ligesom alt andet trænes hver dag. Hvis ikke du er bevist om din ledelsespraksis, kender du med sikkerhed ikke resultatet. Man kan udføre god ledelse ved en tilfældighed, ligesom man kan være en ubevidst dårlig leder. Hvis du er leder er det dit ansvar at få ledelse på dagsordenen.

Du kan starte med at spørge dig selv:

? Taler I om ledelse i virksomheden?

? I hvor høj grad er din ledelse præget af tilfældigheder?

? Hvad er ledelsespraksis i din virksomhed?