Hestebønner er den mest nærliggende proteinafgrøde i Danmark

Klimaændringer er for alvor kommet på dagsordenen, og målet er en mere klimavenlig produktion. SEGES Svineproduktion undersøger løbende danskproduceret proteins egnethed som foder til grise. Forsøgene har resulteret i nye anbefalinger for anvendelse af hestebønner i svinefoder, herunder anvendelse af de mere højtydende, brogetblomstrede sorter.

Hestebønner er den afgrøde, som giver det største proteinudbytte pr. ha. sammenlignet med de øvrige bælgsædarter: ærter og lupiner. Hestebønner kan dyrkes og fodres op på bedriften uden anden behandling end tørring og lagring. De er velkendte metoder fra kornhåndtering og kan med mindre investeringer håndteres på bedriften. Sammenlignet med nye proteinfodermidler som grøn og blå protein er der ikke ekstra behandlings- eller raffineringsomkostninger ved hestebønner. Dog kan der i våde høstår, som i 2017, være betragtelige tørringsomkostninger. I høstår med udbytter omkring seks tons pr ha, har der været god økonomi i at dyrke hestebønner til svinefoder.

De teoretiske forbehold

Generelt indeholder bønner skadelige (antinutritionelle) stoffer, som kan være uheldige for dyrenes fordøjelse, vækst og sundhed. De skadelige stoffer kan i nogle tilfælde reduceres ved sortsforædling eller skal håndteres ved for eksempel afskalning eller varmebehandling. Vi kender det især fra sojabønner, der indeholder stoffer, som skal uskadeliggøres ved toastning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind