Læs her om håndtering af korn og andre råvarer i amerikanersiloer, så du ved, hvordan du får dine grise fodret med en ren og ensartet vare af høj kvalitet.

En amerikanersilo med omrører udmærker sig ved at kunne indeholde en homogen vare, dvs. at prøver udtaget forskellige steder i siloen efter tilstrækkelig opblanding indeholder samme tørstofprocent og sammensætning af forskellige råvarer, såfremt der blandes flere råvarer i siloen. Derudover kan indholdet tørres i selve siloen.

Forrensning og efterrensning

Forrensning af kornet inden det lægges ind i amerikanersiloen er principielt en rigtig god idé. Frarensning af urenheder i kornet reducerer tørringsomkostningerne en smule, men denne besparelse er ikke stor nok til at kunne betale forrenseren. Den største gevinst ved at forrense kornet er, at det reducerer slitagen på amerikanersiloens indre dele og at kornet under omrøresneglene holdes mere rent. Derudover er det naturligvis en fordel at fjerne urenhederne, så varen bliver mere ren og dermed bliver tørringsprocessen mere ensartet og uden risiko for lommer med skidt. Alligevel er det trods disse fordele ofte svært at finde økonomi i en forrenser. Derudover fjerner en forrenser ikke toksiner og den nedsætter ofte kapaciteten i høst, da en forrenser vil sænke hastigheden, hvormed kornet kan indlagres i siloen. Investeres i en forrenser med tilpas stor kapacitet, er kapaciteten naturligvis ikke en udfordring.

Den korrekte indstilling af mejetærskeren kan reducere problemet med urenheder i kornet, men også her kan en negativ sidegevinst være en reduktion af kapaciteten i høst, hvor der ofte er et stort arbejdspres. Ikke desto mindre er det altid en god idé at tage aktiv stilling til mejetærskerens indstillinger.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind