DTU har fået eneret til at avle Ossabaw-grise i Europa, og forskerne her ser frem til at skabe ny viden om, hvordan livsstilssygdomme udvikler sig.

Ossabaw-grisen, der er verdensmester i at blive fed og få fedmerelaterede sygdomme på samme måde som mennesker, er blevet installeret på DTU Risø Campus i 2018.

Nu har DTU opnået eneret til at avle denne type gris i Europa, og forskerne her ser frem til at skabe ny viden om, hvordan livsstilssygdomme som f.eks. diabetes udvikler sig hos grisene, når de overspiser på samme måde som mennesker i den vestlige verden gør i stor stil i disse år.

- Der er brug for at finde biomarkører, der tidligt kan indikere fedmerelaterede sygdomme. Hvis man med en tidlig blodprøve kan forudsige, om en person er på vej til at få type-2 diabetes, som følge af sin fedme, vil det få stor værdi for planlægningen af diæt eller behandling, siger Peter M. H. Heegaard, der er professor på DTU.

DTU modtog i 2018 ti grise fra CorVus Biomedical i Indiana, USA, som DTU har arbejdet tæt sammen med siden 2010. Grisene har nu formeret sig planmæssigt, så besætningen tæller 32, og det egentlige forskningsarbejde kan begynde at tage form.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er Center for Diagnostik DTU/European Ossabaw Facility, der opdrætter grisene, og som har gjort sig de første erfaringer. I den forbindelse inviterer centeret til symposium på DTU d. 5. april. link.