ACO Funkis Feedmanager registrere automatisk, hvor hurtigt grisene æder deres foder. Tidsregistreringerne bliver plottet i en foderkurve, som automatisk kan justere fodermængden til fremtidige fodringer. FeedManageren tilpasser fodermængden til grisene, og staldpersonalet behøver derfor ikke at justere fodermængden, da det kører automatisk.

Eksperterne beskrivelser at FeedManager virker på den måde, at fodercomputeren registrerer, når grisene fodres. I krybben sidder der en sensor, som kigger på langs af krybben og registrere så snart krybben er tom. Ædetiden anvendes sammen med foderkurven og justerer automatisk fodermængden i de fremtidige fodringer.