Med de nye ejendomsvurderinger kommer også nye regler om familieoverdragelse af fast ejendom.

På grundlag af et cirkulære fra november 1982 (i daglig tale "Værdiansættelsescirkulæret") har det i nu mere end 35 år været en urokkelig fast praksis, at fast ejendom - for eksempel landbrugsejendomme - altid har kunnet handles i generationsskifter eller udlægges fra dødsboer til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 procent. Dette er senest blevet fastslået i en afgørelse fra Højesteret i marts 2016. Dette har ikke kun været gældende for beregning af gaveafgift, men hvis overdrageren af ejendommen har været skattepligtig af ejendommen, har man normalt også kunnet regne med, at 15 procent-reglen blev lagt til grund for opgørelsen af overdragerens skattepligtige avance eller tab.

De fleste er vist nu klar over, at Skat for tiden arbejder med at foretage omvurdering af alle landets faste ejendomme efter den nye vurderingslov. Det er tanken at alle husejere får deres nye vurderinger i andet kvartal 2019 og ejere af erhvervsejendomme (herunder landbrug) noget senere. Meningen er som bekendt, at vurderingerne i højere grad end nu skal afspejle ejendommenes markedsværdi, men samtidig ændres reglerne for værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser. Dette aktualiserer i høj grad alle overvejelser om generationsskifte.

... rettidig planlægning af generationsskifterne i landbruget er mere påtrængende og aktuelt nu end nogensinde før...

15 procent-reglen bliver til en 20 procent-regel

Allerede ved fremsættelsen af lovforslaget til den nye vurderingslov bebudede skatteministeren, at det gamle værdiansættelsescirkulære fra 1982 ville blive ændret. Det, der i mere end 35 år har været af fast regel hvorefter skattemyndighederne i familieoverdragelser har skullet acceptere en prisfastsættelse i et spænd på mellem plus eller minus 15 procent i forhold til den gældende ejendomsvurdering, vil blive ændret. Skattemyndighederne vil fremadrettet som udgangspunkt skulle acceptere værdiansættelser i et interval på plus eller minus 20 procent i forhold til ejendomsvurderingen - men vel at mærke i forhold til de nye vurderinger, der kommer i 2019 og senere.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind