RMH har produceret fordringsteknik siden 1956, og i dag produceres de selvkørende blandere i hjemlandet, Israel, mens produktionen af de bugserede blandevogne er outsourcet til en fabrik i Polen.

På trods af at foderet i mange besætninger består af biprodukter og et minimum af grovfoder, hører de israelske køer til blandt verdens højest ydende. For at få den aparte foderration til at fungere, mikses alt foderet sammen. Det sker enten på de enkelte bedrifter, eller på fodercentraler, som blander og leverer foder til besætninger i en radius af op til 100 kilometer.

Mange besætninger anvendes RMH blandere, som er et lokalt produkt, og som har erfaring med både bugserede og selvkørende blandere. For at komme tættere på det europæiske marked produceres blandevognene i dag på en fabrik i Polen, mens de selvkørende producers på fabrikken i Israel. RMH tilbyder ikke mindre ned otte forskellige modelserier af selvkørende fuldfoderblandere, med kapaciteter på 11-30 kubikmeter. Samtlige modeller er vertikalblandere med enten en eller to snegle. Blandevognene er ligeledes vertikalblandere med en, to eller tre snegle, og her levere RMH syv modelserier med vogne fra otte og til 45 kubikmeter. Derudover leverer RMH stationære blandere med en eller to snegle og en kapacitet på op til 28 kubikmeter.

Sneglene i RMH vognen er ikke blot høje men har også en stor diameter. Det betyder at de to snegle overlapper hinanden.

Med skrå sider

Den brugte blander er en RMH Mixell på 22 kubikmeter. Vognen, der er set hos CN Maskinfabrik A/S, er fra 2013 og er monteret på en undervogn med bogie, hvor den bagerste aksel er medstyrende. Den har udfodringslåger i forreste del både på højre og venstre side. For at sikre en hurtig og ensartet opblanding af foderet, er vognene fra RMH med høje snegle, og sider som hælder otte grader udad. De otte grader betyder, at vognen på 22 kubikmeter er næsten 20 centimeter bredere for oven end for neden. Det sikrer at foderet ikke kiler sig fast i bunden af vognen, men løftes op af sneglene og falder tilbage i blandeklarret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vognens sider er seks millimeter tykke, mens bunden er fremstillet af en 20 millimeter tyk stålplade. Som ekstraudstyr tilbyder RMK et blandekar, hvor den nederste meter er fremstillet i højstyrkestål, og hvor sneglene er påsvejset en kant i samme materiale. På de vogne yder RMH fem års granti.

Sneglene overlapper hinanden

Sneglene i RMH vognen er ikke blot høje men har også en stor diameter. Det betyder at de to snegle overlapper hinanden.

Det giver en hurtig og effektiv blanding af foderet, og sikrer samtidig at blanderen tømmes fuldstændig for foder. Sneglene er fremstillet af 14 millimeter tykt stål og er monteret med knive. Aggressiviteten på knivene kan justeres ved at ændre vinklen på knivene, og ved at indskyde modskær i blandekarret. På den brugte vogn indstilles modskærene mekanisk. Som ekstraudstyr tilbyder RMH hydraulisk justering af modskærene.

Lægger foderet bredt

Vognen står på fire vejeceller, og leveres med et standard vejesystem, hvor mængden af de enkelte fodermidler tastes ind.

Når foderet læsses af vognen, kastes det ud mod et kraftigt gummiskørt, som får foderet til at ligge i en pyramide. Derved kan køerne kun nå en del af foderet. Det resterende foder får de først adgang til, når det skubbes ind.

Undersøg sneglene

I en vertikalblander er det først og fremmest sneglene og den nederste del af blandekarret, som slides. Men også transmissionen foran på vognen og de to vinkelgear under de to snegle belastes hårdt, og kræver regelmæssig servicering med olieskift, for at kunne fungere problemfrit.

- Når jeg vurderer en brugt fuldfoderblander, starter jeg altid med at se på sneglene, og spørge ind til, om sneglene er skiftet eller renoveret. Er de ikke det, giver sliddet på sneglene et godt billede af, hvor slidt vognen er. Jeg prøver også at danne mig et indtryk af, hvor slidt den nederste del af karret er. Det kræver lidt øvelse, men ved at banke og mærke på pladerne, kan man høre og se, om der stadig er gods tilbage i blanderen, siger Erling Schmidt, indehaver af CN Maskinfabrik A/S, som er importør og forhandler af RMH.

For at opretholde effektiviteten på vognen og minimere blandetiden opfordrer han til, at knivene på blandesneglene vedligeholdes.

- Kniven beskytter sneglene mod slid, og de arbejder foderet rundt i blandekarret, så hele læsset blandes homogent. Efterhånden som de slides, forlænges blandetiden. Det kræver ekstra brændstof, og samtidig øges sliddet på sneglene. Det er derfor vigtigt, at knivene holdes intakte og udskiftes med nye, efterhånden som de slides, siger Erling Schmidt.

Holder til to hold snegle

Hos importøren af RMH registrerer man, at de danske kvægbrugere ikke længerer går efter de største blandere på markedet, men hellere køber en lidt mindre blander og blander flere rationer i løbet af dagen.

- En stor blander kræver en enorm traktor, der er dyr i drift, og efterhånden er de fleste besætninger delt op i grupper, med hver sin foderplan. Derfor satses der i vid udstrækning på mindre blandere, som er hurtige til at blande og til at udfodre. Jeg er også sikker på, at vi i fremtiden vil se flere selvkørende foderblandere, som både blander præcist og er hurtige at komme rundt med, siger Erling Schmidt.

Hos CN Maskinfabrik er erfaringen, at det næsten altid kan betale sig at renovere en nyere RMH Mixell med slidte snegle.

- Slidte snegle betyder ikke, at blanderen er kassabel. Med et hold nye snegle er blanderen som ny, og både blandekar og transmissioner kan uden problemer holde til to hold snegle, siger værkfører Lars Schultz.

Få vægten kalibreret

En blandevogn bruges dagligt og kører på årsbasis rigtig mange timer. Værkføreren råder derfor til, at serviceringen af vognen lægges i faste rutiner.

- Kraftoverføringen og styretøjet i den drejbare bogie skal smøres med jævne mellemrum, og da den ene dag let tager den anden, er det en god ide at få det lagt i faste rammer, siger Lars Schultz og tilføjer:

- Olien på de tre transmissioner skal skiftes for hver 600 timer eller minimum en gang årligt. Ved samme lejlighed er det en god ide at få vægten kontrolleret, så fejlvisning og ikke mindst fejlfodring undgås.