Genetisk modificerede organismer eller produkter herfra, som skal anvendes til fødevare- eller fodermidler, skal risikovurderes og godkendes, før de må sælges som eller anvendes i fødevarer i EU.

I EU anvendes godkendte GMO'er hovedsagligt til at fodre produktionsdyr, men visse importerede fødevarer kan også indeholde dem. Der er indført en mærkningsordning, som forpligter virksomheder til at angive, om de fødevarer eller fodermidler, som de fremstiller, indeholder GMO'er.

GMO'er skal udgøre mindst 0,9 procent af fødevaren eller fodermidlet, før de skal deklareres. Ligeledes kan virksomhederne anføre på etiketten, at deres produkt ikke indeholder en eller flere GMO'er.

...Overordnet er kravene til den genmodificerede fødevare eller det genmodificerede foder, at det ikke må have negative effekter på menneskers eller dyrs sundhed eller på miljøet...

Er GMO'er tilladt i EU?

GMO'er må kun dyrkes eller sælges med henblik på forbrug i EU, efter at de er blevet godkendt på EU-plan. Indtil videre er 58 GMO'er blevet godkendt med henblik på brug i fødevarer og fodermidler i EU. De omfatter majs, bomuld, sojabønner, raps og sukkerroer - og yderligere 58 GMO-planter afventer godkendelse.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind