Mange landmænd har problemer med kapaciteten i deres gyllebeholdere. Med en Vizura-strategi kan en del af denne problematik løses.

Lige nu har vi et stort problem, det våde vejr hele efteråret og en stor opsamling af regnvand lige siden, har fyldt gyllebeholderne til randen. Mange landmænd vil være tvunget til at få gyllen kørt ud lidt tidligere, end de egentlig ønsker på grund af kapacitetsproblemer. Desuden er jorden fyldt med vand de fleste steder, og det øger yderligere risikoen for kvælstoftab.

Tilsættes en nitrifikationshæmmer som Vizura til gyllen, vil risikoen for tab af kvælstof mindskes. Vizura giver planterne en mere sikker forsyning af kvælstof over en længere periode - "slow release"-princippet. Det er en fordel for landmanden, planterne og miljøet.

Når gyllen spredes på marken, bindes ammoniumkvælstoffet til jordens ler- og humuspartikler - samme princip som nogen husker fra brugen af flydende ammoniak. Jordens bakterier omdanner så ammoniummet til nitrat. Da ammonium bindes til jordens humuspartikler og jordkolloider, sker der ingen tab, hvorimod nitrat er vandopløselig og derfor kan tabes for planterne.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind