Danmark har let ved at nå målet for reduktion af ammoniakemissioner.

Det er ikke mindst landbrugets fortjeneste at Danmark er på rette vej med at reducere ammoniakemissionerne. Fortsætter den nuværende udvikling i den årlige reduktion af ammoniakemissioner når vi med lethed de politisk fastsatte mål for både 2020 og 2030 (se figur 1).

Man kan umiddelbart se af figur 1, at vi vil have let ved at nå målet for 2020, hvorimod vi var cirka 16 procent fra at nå målet i 2010. Tallene i figuren stammer fra de danske indberetninger til det internationale samarbejde om luftkvaliteten, som siden 1979 er organiseret af LTRAP-konventionen under FN. EU blev på vegne af alle medlemsstater senere medlem af LTRAP-konventionen og har siden 2001 koordineret målsætninger for luftkvaliteten gennem direktiver for nationale emissionslofter - NEC-Direktiver, idet den seneste version var gyldig pr. 31. december 2016 og indeholder nye mål for 2030.

...Gylleforsuring er en enestående dansk miljøteknologisk opfindelse, og den anvendes indtil videre kun i Danmark...

Over en periode på knap 25 år er ammoniakemissionerne reduceret med cirka 41 procent i Danmark, hvilket vel at mærke er sket i en periode, hvor landbrugets produktivitet er steget med cirka 1,1 procent om året. Det er udtryk for, at landbruget i dag producerer fødevarer med langt mindre belastning af luftmiljøet end tidligere. Vi får med andre ord mere for mindre; flere fødevarer i dag for mindre miljøbelastning end tidligere.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind