Udsigten til øget forekomst af antibiotikaresistens og ønsker om mere naturlig husdyrproduktion har sat antibiotikafrit husdyropdræt på dagsordenen. Både på den politiske dagsorden, men også hos forbrugerne - i Danmark og på det globale marked.

At emnet har stor interesse kunne ses på sæderne i festauditoriet på den gamle Landbohøjskole - de var alle optaget, da Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, inviterede til et eftermiddagsseminar. Som tilhørere skulle vi gerne blive klogere på, om antibiotikafrit opdræt er en realistisk fremtid i kommerciel husdyrproduktion eller hører til et romantisk billede fra en fjern fortid.

I Danmark er forbruget af antibiotika faldet, siden brugen af vækstfremmere blev forbudt i slutningen af 90'erne. Men i offentligheden, og ikke mindst fra politisk side, tales der om yderligere reduktion, især i svineproduktionen. Derfor er der kommet øget fokus på at fremstille kødprodukter, hvor dyrene i opvæksten ikke er behandlet med antibiotika.

I det store hele bunder efterspørgslen på dette produkt i, at antibiotikaresistens i dag ses som en af de helt store trusler mod menneskeheden. Men også fordi, der er en øget efterspørgsel efter naturlig husdyrproduktion og på øget velfærd i form af forebyggelse af sygdomme i stedet for behandling, fortalte professor Jens Peter Nielsen, KU SUND.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind