På EuroTier modtog BvL en medalje for at system, der overvåger blandekvaliteten, og som læs efter læs sikrer ensartede fuldfoderblandinger til køerne.

Ud fra blanderecepten kan enhver traktorfører foretage en nøjagtig læsning af fuldfoderblanderen. Men hvor lang tid skal blanderen køre for, at fodremidlerne har den rigtige struktur, og blandingen er homogen? Det er sådan noget, den rutinerede fodremester har på fornemmelsen, og som det er vanskeligt at sætte eksakte minutter på.

På EuroTier modtog den tyske producent af fuldfoderblandere, BvL, en medalje for et system, hvor et optisk kamera afgør, om foderet er blandet tilstrækkeligt. Kameraet er monteret i en støvtæt boks og bag en rude foran på fuldfoderblanderen.

V-Rerady to Feed kalder BvL produktet, som bearbejder billederne fra det optiske kamera og giver føreren besked, når blandingen er færdig.

Ensartet blandet læs efter læs

Målet med V-Rerady to Feed er, at blandingens ensartethed og homogenitet ikke påvirkes af, om det er den rutinerede fodermester eller yngste medarbejder, som læsser foderblanderen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Kameraet registrerer selv de mindste afvigelser i fodersammensætningen og i foderets struktur. Blandingen fortsætter indtil V-Rerady to Feed har registreret den fornødne homogenitet. Når blandingen er færdig, giver et trafiklys foran på blanderen føreren besked på at stoppe blanderen, siger Christian Körber, BvL, og tilføjer:

- Vi er i gang med at teste systemet, og hvis det forløber, som planlagt, er V-Rerady to Feed klar til salg midt på sommeren 2017.

BvL arbejder blandt andet på en løsning, hvor systemet automatisk kan koble traktorens kraftudtag fra, når blandingen er færdig.

Sparer tid og optimerer blandingen

De foreløbige test af V-Rerady to Feed har vist, at blandetiden i de fleste besætninger kan reduceres, uden at det går ud over blanding-ens ensartethed.

- Vi har endnu ikke eksakte tal, men jeg vil tro, at vi har skåret cirka fem minutter af blandetiden i de besætninger, hvor vi har testet systemet. Det sparer selvfølgelig dieselolie og slitage på både blandevogn og traktor. Men det overordnede mål med V-Rerady to Feed er, at køerne skal tildeles ensartet foder dag efter dag, siger Christian Körber.