Nye målinger viser, at tab under ensileringsprocessen kan være ganske betydelige, også selvom der ensileres ved optimalt tørstofindhold mellem 35 og 40 procent.

De fleste gør sig meget umage med at lægge græs og majs ind i ensartede tynde lag og får det godt kørt sammen. Alligevel forløber ensileringprocessen ikke med samme hastighed alle steder i stakken. Derfor varierer ensileringstabet indenfor samme silo.

Tilsætning af forgæringsfremmende ensileringsmidler udligner den naturlige variation i ensileringshastigheden. Det giver en mere ensartet ensilering, og mindre samlet tab af tørstof og foderenheder.

Ensileringstab i majsensilage

Med hjælp fra engagerede kvægbrugere og maskinstationer, har Sil-All lavet en undersøgelse af ensileringstab ved naturlig ensilering i praksis på forskellige danske bedrifter. Der er lavet målinger på 2. slæt græs 2015 og majsensilage 2015. Resultaterne er vist i figur 1. Som gennemsnit pr. bedrift er tørstoftabet under ensilering af majs gjort op til 9,7, 10,3 og 15,7 procent. Det er et meget højt ensileringstab, der skyldes at majsensilagen 2015 blev ensileret med et meget lavt tørstofindhold. Det mest interessante er derfor den store variation i tab af tørstof indenfor silo. På bedrift 1 er variationen størst. Der i samme silo målt tab som varierer fra cirka tre procent til cirka 17 procent. På bedrift 5. hvor variationen er lavest er der målt tab varierende fra otte til 13 procent.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind