Foderadditiver bør tildeles målrettet til malkekøerne.

De fleste kvægbrugere tildeler foderadditiver som eksempelvis organiske mikromineraler og naturlig E-vitamin gennem fuldfoderet. De økonomiske gevinster udhules imidlertid af manglende mulighed for målrettet tildeling. Praksis er nemlig at tildele alle malkekøerne de dyre stoffer, men det er alene køerne i den kritiske periode af laktationen, som kvitterer for dem.

En besætning på 243 årskøer kunne typisk spare cirka 60.000 kroner om året, hvis de kunne tildele foderadditiverne målrettet. Denne besparelse kunne anvendes på at anvende flere typer af de gavnlige tilsætningsstoffer til køerne i den kritiske periode.

Det er en udbredt praksis at anvende organiske mikromineraler, naturlig E-vitamin og andre foderadditiver som en del af mineralfoderet til malkekøer. Ved at tildele disse stoffer via det mineralfoder, som fuldfoderet er optimeret med, taber en besætning typisk 250-400 kroner pr. ko pr. år, idet køerne i midt- og senlaktation samt i begyndelsen af goldperioden får dyre foderadditiver, som de ikke kvitterer for, og derved udhuler man den økonomiske gevinst ved at anvende disse tilsætningsstoffer. Den fulde effekt kunne opnås ved at begrænse tildelingen til den kritiske periode, det vil sige fra to-tre uger før kælvning i den såkaldte "close-up"-periode, og indtil nogle uger efter kælvning. Det bør højest være, indtil koen er i energimæssig balance. Det vil sige, når mobiliseringsfasen slutter - se figur 1.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind