Automatisk oplæsning:

Nye data placerer Arla-landmænd blandt verdens mest klimaeffektive

00:00
Hastighed: ???x
00:00

De første resultater fra Arlas klimatjek på gårde viser, at Arlas andelshavere producerer mælk med et af verdens laveste CO2e-aftryk.

Arlas andelshavere har i flere årtier arbejdet på at skabe en mere bæredygtig mælkeproduktion ved blandt andet at arbejde med grønne alternativer på deres gårde, så som cirkulær mælkeproduktion, vedvarende energi, biodiversitet og nu også klimatjek.

I alt har 7.986 gårde i syv europæiske lande gennemført et klimatjek i Arlas nye standardiserede værktøj til opgørelse af CO2e-aftryk, og data bekræfter, at gårdene er blandt de mest klimaeffektive i verden. Det skriver Arla i en pressmeddelelse.

- Vi har foretaget store investeringer i udvikling og implementering af en solid model til måling af klimapåvirkningen fra mælkeproduktion. Det unikke datasæt, som Arlas andelshavere nu har skabt, viser tydeligt, hvilke tiltag der vil reducere vores udledning endnu mere i løbet af de næste ti år. Vi vil bruge denne viden til at øge hastigheden på vores CO2e-reduktioner og vi vil dele vores indsigt og resultater med vores interessenter, så de kan være med til at gennemføre en effektiv omstilling af hele branchen. Det vil skabe enorm værdi for os alle, siger bestyrelsesformand i Arla Foods Jan Toft Nørgaard.

Den uafhængige tænketank for bæredygtighed, Institute for Environmental Policy (IEEP), siger om Arlas klimatjekresultater:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- For et år siden offentliggjorde vi en rapport for Arla, havde til formål ikke blot at faktatjekke, men også at bruge eksisterende viden til a skabe en mere bæredygtig mejeriindustri for fremtiden. Det er bestemt meget opmuntrende nu at se Arla tage initiativ til at fortsætte det arbejde med bæredygtighed i centrum og udvikle værktøjer til at måle deres klimapåvirkning. Initiativer som dette er inspirerende eksempler for mejeriindustrien, siger Céline Charveriat, IEEPs administrerende direktør.

Fem overordnede tiltag

Datasættet fra Klimatjek viser, at fem overordnede tiltag vil kunne understøtte CO2e-reduktioner for mælkeproduktionen på alle typer Arla-gårde og påvirke de områder, der gør den største forskel i forhold til CO2e-udledningen fra den enkelte gård.

De fem tiltag er:

Bedre fodereffektivitet, hvilket forbedrer mælkeydelsen.

Præcisionsfodring, hvilket reducerer overskydende protein i foderrationer.

Et sundt og langt liv for koen, hvilket forbedrer mælkeydelsen.

Præcis gødningsstyring, hvilket reducerer kvælstofoverskuddet fra foderproduktionen.

Bedre forvaltning af arealanvendelse, hvilket sikrer bedre høstudbytte.

De fem overordnede tiltag er målrettet alle Arla-gårde i Storbritannien, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg uanset deres størrelse, geografi, kvægrace eller landskabsforhold.

- Datasættet viser, at alle typer gårde kan opnå håndgribelige resultater ved at optimere, hvordan vi driver vores gårde på disse fem områder. Det er en stor hjælp i forhold til, hvordan vi fremover kan reducere vores CO2e-udledning og også i forhold til fremtidige investeringer på gårdene, der vil bidrage til, at vi når vores ambitiøse klimamål, siger formand Jan Toft Nørgaard, ifølge pressemeddelelsen

Et udgangspunkt, ikke et endeligt resultat

I alt 7.986 af Arlas andelshavere har vurderet og besvaret 203 spørgsmål om deres besætning, foderproduktion, energiforbrug osv. til Klimatjekket.

Deres data er blevet verificeret af en ekstern klimarådgiver, som også har været med til at udarbejde en handlingsplan til landmanden for yderligere klimareduktioner baseret på de enkelte data. Datasættet bekræfter, at Arlas andelshavere er blandt de mest klimaeffektive mælkeproducenter i verden med gennemsnitligt 1,15 kg CO2e pr. kilo mælk, inklusive lavbundsjorde.

Den relativt lave gennemsnitlige CO2e-udledning fra Arlas mælkeproduktion på gårdniveau er et resultat af forbedringer foretaget af andelsselskabets landmænd de seneste 30 år. I løbet af de næste ti år er målet at tredoble hastigheden af reduktionerne for at nå Arlas videnskabeligt baserede mål om en CO2e-udledning på -30 procent pr. kilo mælk fra 2015 til 2030 og netto-nuludledning i 2050.

- Vi er meget stolte af, hvor langt vi er kommet, men vi er fast besluttet på at komme endnu længere. For os er tallet ikke et endeligt resultat, det er et udgangspunkt for forbedringer. Klimatjek er et værktøj, der skal udstikke retningen, udbygge vores viden og måle vores fremskridt på en gennemsigtig måde, siger Jan Toft Nørgaard.

Fra juni 2021 får Arlas andelshavere også adgang til et nyt digitalt værktøj, hvor de kan følge deres egne fremskridt og bruge datasættet til at sammenligne sig med andre Arla-gårde samt lære af dem, der klarer sig rigtig godt.

Datasættet viser, at de andelshavere, der klarer sig bedst, er i stand til at producere et kilo mælk med en CO2e-udledning på gårdniveau, der ligger et godt stykke under 0,9 kg CO2e.